sdhzaborinl 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁBOŘÍ NAD LABEM
Zde a na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl naleznete fotografie a informace týkající se činnosti Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem a jednotky požární ochrany této obce nacházející se na území okresu Kutná Hora.
reklama
51 fotek a 2 videa, červenec 2017, 50 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V úterý 11. července a v pátek 14. července 2017 měli na fotbalovém hřišti dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem trénink požárního útoku na sobotní II. kolo hasičské soutěže Okrsku č. 1 - Kačina. Trénovaly mladší a starší děti a po nich družstva žen i můžů.
112 fotek a 6 videí, 15.7.2017, 183 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
V sobotu 15.7.2017 se na fotbalovém hřišti Farák v Záboří nad Labem uskutečnilo II. kolo hasičské soutěže Okrsku č. 1 - Kačina v požárním útoku. Pořadatelem soutěže byli dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem, terče a časomíru poskytli a obsluhovali dobrovolní hasiči ze Sv. Mikuláše. Dopledne probíhala soutěž v kategoriích mladší a starší žáci Zúčastnila se tři družstva mladších (Záboří n. L., Sv. Mikuláš a Žehušice), zvítězil domácí tým. V kategorii starších žáků soutěžila družstva SDH Záboří n. L. a SDH Sv. Mikuláš, které zvítězilo. Odpoledne pak soutěž probíhala v kategoriích ženy a muži. Soutěžila 4 družsva mužů a 4 družstva žen (v obou kategoriích Záboří n. L., Žehušice, Sv. Mikuláš A, Sv. Mikuláš B). Mezi muži zvítězilo suverénně družstvo domácích ze Záboří n. L. které mělo dva nejrychlší časy v celé soutěži (25,16 a 25,18), což vedlo současně při součtu thoto času a nejlepšího času z I. kola konaného v květnu v Žehušicích (27,48 - zde rovněž nejlepší čas mezi družstvy Okrsku č. 1) k obhajově okrskového putovního poháru, který mají dobrovolní hasiči ze Záboří n. L. v držení již od roku 2013. V katagoriii ženy zvítězilo družstvo SDH Žehušice s časem 30,35, které získalo rovněž okrkskový putovní pohár (čas v I. kole 34,14). Domácí závodnice se pouze díky předčasné demontáži přívodního vedení (odšroubonání sacího koše ze savice bez zlédnutí a pokynu rozhodčího) připravily o druhé místo časem 31,74 a zisk putovního poháru (s přihlédnutím k času z I. kola 28,50).
10 fotek, 4.8.2017, 168 zobrazení, přidat komentář | rodina-přátelé, události
V pátek 4. srpna 2017 se dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem účastnili posledního rozloučení s členem našeho sboru Tomášem Drahovzalem, který dne 29.7.2017 tragicky zemřel při dopravní nehodě ve věku nedožitých 27 let (nar. 29.12.1990, člen SH ČMS SDH Záboří nad Labem od r. 2009, od r. 2014 Vedoucí mládeže III. stupně, v r. 2016 obdržel Čestné uznání SDH Záboří nad Labem za aktivní a obětavou práci). Zástupce našeho sboru pronesl během pietního aktu, který se konal ve smuteční síni na hřbitově v Kolíně na Zálabí, krátkou řeč na rozloučenou, zatímco další členové našeho sboru stáli jako čestná stráž u rakve se zemřelým. Čest památce Tomáše Drahovzala a upřímnou soustrast pozůstalým.
134 fotek, 28.9.2017, 79 zobrazení, přidat komentář | děti, sport
Ve sváteční den jsme vyrazili s menší holčičí výpravou na Memoriál Stanislava a Petra Jechových do Uhl. Janovic. Bohuže s námi nemohly jet i další dvě želízka v ohni a tak se role favoritek zhostily sestry Oltovy, které svoji kvalitu potvrdily 2. místem Pavlínky a 3. místem Nikči. Andrejku dělilo od 2. místa 0.02 vteřiny a brala 5. místo při rovnosti časů na místě 3. V mladších se všechny holky vešly do 14. místa kvalitně obsazeného závodu. Všem moc gratulujeme a těšíme se na další skvělé výsledky.
7 fotek, 7.10.2017, 60 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V sobotu 7. října 2017 se uskutečnila v hasičské zbrojnici brigáda členů SDH Záboří nad Labem zaměřená na úklid objektu po dokončované rekonstrukci elektroinstalace a zasedací místnosti. Byly uklizeny zejména prostory dílny, skladu a dřevníku, objemnější a méně používané věci byly přemístěny na půdu, došlo na připojení kamen ke komínu i na mytí vozidla Ford Transit. Fotografie ve fotogalerii byly pořízeny až po brigádě s figuranty.
12 fotek, 12.10.2017, 91 zobrazení, přidat komentář | práce, události
Ve čtvrtek 12.10.2017 se 7 členů Jednotky SDH obce Záboří nad Labem na základě výzvy Policie ČR zúčastnilo vyhledávání pohřešované osoby - staršího muže z Vinařic, kterého rodina postrádala od dopoledních hodin téhož dne. Vyhledávání, do kterého se vedle několika policistů zapojilo více než 50 hasičů vybavených svítilnami a radiostanicemi z několika jednotek z území okresů Kolín a Kutná Hora začalo pod velením Policie ČR cca v 18.30 hodin prohledáváním lesního porostu mezi obcemi Vinařice, Záboří nad Labem a Bernardov pomocí pátrací rojnice. Pátrání znesnadňovala noční tma a mnohde hustý lesní porost. Ještě předtím po pohřešované osobě pátral ze vzduchu policejní vrtulník. Pozdě večer pak na místě zůstaly pouze dvě jednotky s místní znalostí, a to JPO Záboří nad Labem a JPO Týnec nad Labem, které v pozdních večerních hodinách propátraly cestu spojující Vinařice a Bernardov a dále cesty v okolí hájovny nedaleko Záboří nad Labem. Pátrání pokračovalo druhý den v pátek 13.10.2017 od 10.00 hodin. Opětovně se do něho zapojila i JPO Záboří nad Labem v počtu 5 členů, a to na základě výzvy operačního střediska HZS Středočeského kraje. Pohřešovanou osobu se za pomoci rodinných příslušníků podařilo během dopoledne nalézt, bohužel už nebyla mezi živými.
19 fotek, 29.10.2017, 40 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V neděli 29. října 2017 provedli členové SDH Záboří nad Labem sběr starého železa v celé obci, tj. v Záboří nad Labem i v Habrkovicích, během brigády proběhl i úklid hasičárny, příprava jesliček na rozsvěcení vánočního stromku a úklid v hasičských vozidlech.
85 fotek a 1 video, 5.11.2017, 80 zobrazení, přidat komentář | děti, události, vesnice
V sobotu 4. listopadu 2017 odpoledne uspořádali dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem na školní zahradě dýňobraní, na které po setmění navázal lampiónový průvod. Děti s pomocí rodičů vyráběly z dýní stryašidelné obličeje, nejlepší výtvory byly vyhodnoceny a jejich autoři odměněni. Na školní zahradě bylo pro děti připraveno několik drobných soutěží. K dispozici bylo současně posezení a občerstvení ve vyhřívaném stanu, kde se podávala mimo jiné vynikající dýňová polévka. Děti obdržely limonádu a špekáček k opečení zdarma. Trasu lampiónového průvodu vymysleli mladí hasiči, kteří na ní připravili i několik zastavení s originálními strašidly.
47 fotek, 5.11.2017, 185 zobrazení, přidat komentář | události
V neděli 5.11.2017 uspořádal Hasičský okrsek č. 1 - Kačina námětové cvičení (odbornou přípravu) spočívající v dálkové dopravě vody hadicovým vedením do prostoru letiště v Rohozci. Cvičení bylo zahájeno vyhlášením cvičného požárního poplachu starosty obcí a zúčastnilo se ho celkem 42 dobrovolných hasičů z celkem 7 JPO, a to jednak z domácích jednotek (Záboří nad Labem, Svatý Mikuláš, Žehušice a Rohozec - vše JPO V) a dále z jednotek z okolních obcí (Lžovice, Kojice - JPO V a Starý Kolín JPO III). Zúčasněné jednotky dorazily na místo konání akce v čase 13.13 - 13.27 hodin, dopravit vodu do cílového prostoru na letišti se podařilo z místní požární nádrže na vzdálenost cca 900 m ve 13.40 hodin. V prostoru letiště byly dislokovány CAS Starý Kolín a Žehušice a bylo zde simulováno hašení požáru. Během závěrečného nástupu a následně krátce po něm zástupce Leteckého klubu Rohozec podal zúčastněným hasičům informace užitečné v případě zásahu na letišti či u lehkého letadla (mj. pyrotechnika - raketový motor vystřelující padák, který bývá do takových letadel zabudován). Těsně před ukončením cvičení, na základě informací od operačního středka HZS Středočeského kraje, odjely dvě jednotky (St. Kolín a Žehušice) k požáru obchodu s potravinami v Žehušicích, kde zasahovalo nakonec 6 hasičských jednotek (Kutná Hora, Čáslav, Nové Dvory, Vrdy, Starý Kolín, Žehušice) - jednalo se požár ve vnitřních prostorách a na půdě domu, kde je prodejna potravin, zasahovalo se především v zakouřených prostorách, kde mohli působit jen hasiči s dýchací technikou. Po ukočení cvičení se část hasičů přesunula k občerstvení do restaurace p. Steklého v Rohozci.
39 fotek, 25.11.2017, 60 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V sobotu 25. listopadu 2017 na školním dvoře uspořádali dobrovolní hasiči akci rozsvícení vánočního stromu. Na místě byli kováři vyrábějící drobné kovové ozdoby pro děti, stánky s vánočními ozdobami a krytý vyhřívaný stan s teplým občerstvením. Setkání zahájil krátkým projevem starosta obce. Poté vystoupily děti ze ZŠ a MŠ a nakonec kolektiv mladých hasičů se živým betlémem. Hudební doprovod zajišťovala mimo jiné flétna a kytara.
49 fotek, 5.1.2018, 128 zobrazení, přidat komentář
V pátek 5. ledna 2018 se v nově zrekonstruovaném sále v I. patře budovy mateřské školy konala 130. výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem. Z hostů se zúčastnili zástupci OSH Kutná Hora, SDH Svatý Mikuláš, SDH Lžovice, SDH Starý Kolín a SDH Církvice. Valná hromada byla zahájena vystoupením dětí nově založené přípravky (3-6 let). Poté byly předneseny zprávy o činnosti sboru a jednotky, o hospodaření sboru, o stavu techniky a o činnosti kolektivu mladých hasičů. Došlo i na schválení plánu činnosti sboru na rok 2018 a návrhu nově připravovaného praporu sboru. Po ukončení oficiální části schůze následovalo posezení s hudbou za účasti paterek a patrnerů hasičů a hasiček. Ve velmi příjemné a družné atmosféře se hrálo a tančilo až do jedné hodiny ranní.
11 fotek, 2.2.2018, 108 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V pátek 2. února 2018 se v hostinci Na Huse ve Svatém Mikuláši uskutečnila výroční valná hromada Hasičského okrsku č. 1 - Kačina za účasti zástupců z hasičských dobrovolných sborů z Bernardova, Rohozce, Svatého Mikuláše, Záboří nad Labem a Žehušic. Jako hosté byli přítomni starosta Okresního sdružení hasičů Kutná Hora a dále zástupci SDH Církvice (celkem 23 osob). Byla podána zpráva o činnosti okrsku za rok 2017, došlo k prodiskutování přípravy II. okrskového hasičského plesu (bude se konat 17.3.2018 v Žehušicích), okrskové hasičské soutěže (bude pořádat SDH Žehušice) a okresního kola požárního sportu (bude pořádat SDH Sv. Mikuláš na Kačině) , dále byl schválen plán činnosti okrsku na rok 2018. Zástupci jednotlivých sborů okrsku podali zprávu o své činnosti v roce 2017 a o hlavních plánovaných akcích v roce 2018.
75 fotek a 3 videa, 17.2.2018, 239 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události, vesnice
V pátek 16.2.2018 v prostorách nově zrekonstruovaného sálu v prvním patře mateřské školy uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina 4G z Kutné Hory. V průběhu plesu byla k vidění ukázka latinsko-amerických tanců a dále s velice poutavým a publikem bouřlivým potleskem oceněným tanečním číslem vystoupilo sedmero zábořských hasiček. O půlnoci došlo k losování hlavních cen z plesové tomboly, první cenou byl sud piva. Hrálo se a tančilo (chvíli i na stolech) až do třetí hodiny ranní. Sponzorsky ples podpořila ZOS Kačina, a.s. a MUDr. Luice Petrů, za což zábořští dobrovolní hasiči velice děkují.
87 fotek a 6 videí, 18.3.2018, 275 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, vesnice
V sobotu 17. března 2018 uspořádal Hasičský okrsek č. 1 - Kačina v tělocvičně ZŠ J.V. Sticha Putna v Zehušicích II. okrskový hasičský ples.Na přípravě a organizaci plesu se podíleli dobrovolní hasiči ze Žehušic, Záboří nad Labem, Svatého Mikuláše, Rohozce a Bernardova. Přespolní návštěvníky přivezl a na konci plesu zasel odvezl autobus, který zastavoval v obcích Habrkovice, Bernardov, Záboří nad Labem, Svatá Kateřina, Svatý Mikuláš, Rohozec a Chotusice. Ples byl zahájen slavnostním nástupem hasičů s úvodními slovy starostky městyse Žehušice a starosty Hasičského okrsku č. 1 - Kačina, po kterém následovalo sólo pro hasiče.Hudební doprovod zajišťovala kapela Lady and Gentlemen. Během plesu zatančili dobrovolní hasiči ze Svatého Mikuláše Českou besedu, hasičky ze Žehušic předvedly francouzský Kankán a hasičky ze Záboří nad Labem potěšily publikum originálním tanečním vystoupením s hasičskou tématikou a hasičskými rekvizitami. Z plesové tomboly si návštěvníci odnesli více než 300 hezkých cen, hlavní cenou bylo divoké prase.
49 fotek, 24.3.2018, 50 zobrazení, přidat komentář | děti, vesnice, zábava
Letos se již počtvrté připojil Kolektiv mladých hasičů k mezinárodní akci Noc s Andersenem určené na podporu dětského čtení. Poprvé jsme akci přesunuli do nové tělocvičny, kde bylo i připraveno občerstvení pro rodiče. Nejprve jsme zasadili pohádkovník, který věnovala obec a následně děti navštívily místní knihovnu, kde si většina dětí vypůjčila zajímavou knížku. Hned potom děti vyrazily na stezku odvahy, kde bylo pět stanovišť s úkoly, které zajistili mladí hasiči. V tělocvičně poté děti shlédly prezentaci z návštěvy jedné z členek KMH v londýnském muzeu a také si poslechly vtipnou pohádku. Děti poté přespaly v tělocvičně a ráno po snídani a úklidu byla akce ukončena.
122 fotek, 25.3.2018, 53 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, sport, vesnice
V neděli 25.3.2018 složilo slavnostní slib celkem 19 mladých hasičů. Za existenci kolektivu od září 2014 jím tak prošlo přes 50 dětí a stále si držíme stav kolem 30 dětí. Je to pro nás signálem, že hasičina dětí opravdu baví. Slib skládali jak dorostenci, tak starší, mladší i přípravkové děti. Děti nejprve předvedly svoje dovednosti, které se v kolektivu již naučily, zarecitovaly básničky s hasičskou tematikou a poté pronesly slib a přísahaly sv. Florianovi vyobrazeném na novém praporu SDH Záboří n. Labem.

Po skončení ceremoniálu následoval maškarní karneval, při kterém děti netančily a nesoutěžily jen když přišel balonkový kouzelník, který před jejich zraky vyráběl nádherné figurky, které pak dětem rozdával.
16 fotek, 6.4.2018, 49 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V pátek 6.4.2018 se konala brigáda, v rámci které dobrovolní hasiči odstranili spodní část omítky na hasičské zbrojnici. Jedná se o první etapu připravované rekonstrukce přední strany fasády hasičské zbrojnice u příležitosti letních oslav 130. výroční zasložení Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem.
32 fotek, 12.4.2018, 40 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
Ve čtvrtek 12.4.2018 zorganizovali dobrovolní hasiči na fotbalovém hřišti Farák první letošní nácvik požárního útoku. Cvičili dorostenci a dále členové soutěžních družstev mužů a žen. Trénink se uskutečnil za účelem přípravy na sobotní hasičskou soutěž ve Vrdech a následnou květnovou okrskovou soutěž a okresní kolo požárního sportu.
77 fotek a 3 videa, 14.4.2018, 105 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události
V sobotu 14.4.2018 odpoledne se soutěžní družstva mužů, žen a dorostu SDH Záboří nad Labem zúčastnila hasičské soutěže v požárním úkoku ve Vrdech. Běželo se na dvě hasice B a na nástřikové terče dva pokusy, přičemž časy se sčítaly. Druhý pokus byl modifikován tak, že členové soutěžních družstev si losovali pozice, tzn. že útok absolvovali na stanovištích, která obvykle netrénují (např. strojník šel na proud, košař na rozdělovač, atd.). Zábořští dorostenci obsadili první příčku, družstva hasičů a hasiček ze Záboří pak brala shodně druhá místa (družstvo žen se posunulo po druhém pokusu z třetího místa na druhé a družstvo mužů díky vydařenému druhému pokusu vyskočilo z páté příčky na konečnou druhou, přičemž již první pokus za 24,33 s znamenal nejlepší čas v novodobé historii). Celkem soutěžila dvě družstva dorostenců, čtyři družstva žen a osm družstev mužů.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron