sdhzaborinl 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁBOŘÍ NAD LABEM
Zde a na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl naleznete fotografie a informace týkající se činnosti Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem a jednotky požární ochrany této obce nacházející se na území okresu Kutná Hora.
reklama
9 fotek, 3.2.2012, 97 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
V pátek 3. února 2012 od 18.00 hodin se v obci Rohozec v hostinci u p. Steklého uskutečnila výroční valná hromada Kutnohorského okrsku č. 1,které se zúčastnili zástupci SDH Rohozec, SDH Záboří nad Labem, SDH Svatý Mikuláš, SDH Svatá Kateřina a JSDHO Bernardov.Jako hosté se zúčastnili zástupci SDH Starý Kolín,kolínského okrsku č. 2 - Zálabí a náměstek starosty OSH Kutná Hora.Jednalo se o první takovou schůzi po mnoha letech.Další informace o této a i jiných hasičských akcích jsou na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
21 fotek, 15.4.2012, 68 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
Dne 15.4.2012 jsme uskutečnili v Záboří nad Labem a Habrkovicích sběr starého železa.Po brigádě,v rámci které jsme provedli i úklid v přístavku se dřevem a uhlím u naší hasičské zbrojnice, jsme si dopřáli skromné občerstvení, během něhož jsme při krátké poradě v zasedací místnosti v hasičské zbrojnici probrali aktuální záležitosti týkající se činnosti našeho hasičského sboru.
69 fotek, 21.4.2012, 91 zobrazení, 1 komentář
Na základě výzvy paní Lenky Švábové, paní Ivany Staré a ZŠ Záboří nad Labem jsme se rozhodli připojit k akci nazvané Den Země, v rámci které občani provádí úklid odpadu v okolí svých obcí. Za hlavní cíl jsme si zvolili likvidaci vraku motorového člunu, který přibližně před třemi lety odstavil neznámý vandal v blízkosti starého koryta řeky Doubravy v přírodní rezervaci Na Hornické. www.sdhzaborinl.ic.cz
182 fotek, 28.4.2012, 85 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V sobotu 28.4.2012 jsme se zúčastnili ve Starém Kolíně velice pěkné a podnětné soutěže - odborné přípravy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.Akce probíhala na několika stanovištích v těchto disciplínách: 1) práce na vodě, 2) vytvoření vylosovaného přívodního vedení, 3) teoretické otázky z oblasti hasičské taktiky a výcviku, 4) Kemlerův kód, 5) základy první pomoci, 6) pořadová příprava, 7) štafeta požárních dvojic, 8) sepsání zprávy o zásahu.Soutěže se zúčastnila 4 družstva s tímto konečným pořadím: 1. Záboří n. L. "A", 2. Starý Kolín, 3. Záboří n.L. "B", 4. Lžovice. Více info na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
112 fotek, 1.5.2012, 162 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
Dne 30.4.2012 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem pálení čarodějnic u řeky Doubravy nedaleko zábořské ČOV.V párty stanu o velikosti 4x8 m bylo podáváno občerstvení (pro děti zdarma). Kromě ohně byla k dispozici i hasičská technika (plovoucí čerpadlo Niagara, dva proudy C/52 s proudnicemi), která byla užita ke kropení okolí hranice s čarodějnicí a k zabránění šíření ohně, načež bylo umožněno, aby si ji pod dozorem hasičů vyzkoušely i děti. V průběhu večera došlo i na tradiční koupel v Doubravce,která byla vzhledem k extrémně teplému počasí velice osvěžující, což se odrazilo i v tom, že většinu koupajících účastníků tvořila mládež a děti.Více info o hasičských akcích je na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
6 fotek, 8.6.2012, 237 zobrazení, přidat komentář
V průběhu pondělního a úterního večera 28. a 29. května vyměnil Pavel Spudil simering na náboji zadního kola Pragy V3S. Díky Pavlovi je zásahové vozidlo opět bojeschopné. www.sdhzaborinl.ci.cz
49 fotek, 7.6.2012, 122 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 7. června 2012 jsme se sešli na fotbalovém hřiši, kde jsme výmyšleli a zkoušeli disciplíny na hasičskou soutěž a kuli plány na den dětí. www.sdhzaborinl.ic.cz
185 fotek, 9.6.2012, 146 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V sobotu 9. června 2012 se uskutečnil v Záboří nad Labem na fotbalovém hřišti dětský den společně s otevřenou hasičskou soutěží,které se zúčastnila družstva SDH Záboří n. L. A (1.místo),SDH Rohozec (2.místo), SDH Záboří n.L. B (3.místo) a SDH Bernardov (4.místo).Hasičská soutěž proběhla ve 4 disciplínách: a) netradiční požární útok s donáškou materiálu ke stroji a jeho sbalením, b) teoretické otázky Hasič I.-III. stupně, c) štafeta v rozhazování a sbalování hasičských hadic, d) naplnění sudu vodou pomocí křídlové pumpy.Technickou pomoc zajistili hasiči z SDH Starý Kolín s CAS Tatra 815.Další info na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
8 fotek, 15.6.2012, 53 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
Dne 15. 6. 2012 se v budově školy v Rohozci uskutečnila slavnostní veřejná schůze u příležitosti oslav 125 let tvrání Sboru dobrovolných hasičů Rohozec.Schůze se jako hosté zúčastnili starosta OSH Kutná Hora a zástupci SDH Záboří nad Labem a SDH Bernardov.V rámci schůze byli oceněni dlouholetí členové SDH Rohozec za aktivní a obětavou práci a starosta obce Rohozec přednesl příspěvek věnovaný historii SDH Rohozec včetně prezentace fotografií a videí z minulé činnosti tohoto spolku.
180 fotek, 16.6.2012, 134 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
Dne 16. června 2012 se uskutečnili oslavy 125. výročí založení SDH Rohozec.Akce začala průvodem obcí za doprvovodu mažoretek a dechové hudby,následovali hasiči s technikou.Průvod ukončil svou trasu na fotbalovém hřišti,kde akce pokračovala slavnostním odpolednem,v rámci kterého proběhla i soutěž Kutnohorského okrsku č. 1 v pozřáním útoku s účastní SDH Rohozec (1. místo),SDH Záboří nad Labem (2. místo), SDH Bernardov (3. místo ) a SDH Svatý Mikuláš (4. místo).Další info na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
52 fotek, 30.6.2012, 235 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
Dne 30.6.2012 se uskutečnily oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Býchory, kterých se zúčastnil i zástupce SDH Záboří nad Labem.V rámci oslav byl slavnostně odhalen nový prapor SDH Býchory (při této příležitosti obdrželi zástupci okolních sborů,včetně SDH Záboří n.L., pamětní list),proběhl průvod na náves,kde došlo k položení věnce u pomníku, a poté se uskutečnila soutěž v požárním útoku v kategoriích ml. a st. děti, ženy a muži.V dějišti oslav byla vystavena i zajímavá historická (nejen hasičská) vozidla. Další info o činnosti hasičů ze Záboří n. L. jsou na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
12 fotek, 30.8.2012, 66 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
Dne 30. sprna 2012 u železničního mostu přes Doubravku provedli členové SDH Záboří nad Labem úspěšnou zkoušku stříkačky PS 8 z r. 1953 za účelem přípravy na nadcházející hasičskou soutěž s historickými stroji v Konárovicích. Více info o hasičských akcích a činnosti SDH je na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
83 fotek a 1 video, 2.9.2012, 60 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 1. září 2012 jsme se v Konárovicích zúčastnili V. ročníku hasičské soutěže Memoriál Františka Belzy s PPS 8 či jinými historickými stroji. V soutěži skládající se ze 4 disciplín (požární útok-43,48 s, pivní štafeta-44,70 s - zachyceno na videu, hadice+párek+pivo-105,5 s a nastříkání terče ruční stříkačkou-26,79 s) jsme obsadili 3. místo.
22 fotek, 25.9.2012, 67 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
Dne 22. 9. 2012 se v Nových Dvorech konaly oslavy 130. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. V průběhu oslav provedl náš strojník praktickou ukázku naší (původně habrkovické) stříkačky PS 8 z r. 1953 (start + nasátí vody z kádě), kterou jsme pro tento účel hasičům v Nových Dvorech zapůjčili. Ukázka proběhla úspěšně. Stroj, který se líbil i díky své zachovalé původní podobě, nastartoval na první natažení.
63 fotek, 28.9.2012, 94 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V pátek 28. září 2012 se v hasičské zbrojnici uskutečnila velice úspěšná brigáda,při které se odvedl veliky kus práce.Po mnoha letech,kdy byla mimo provoz,se podařilo díky skvělé práci našeho strojníka nastartovat stříkačku DS 16 (v nejbližší době bude provedena u řeky zkouška sání).Dále jsme opravili lavičky na korbě Pragy V3S,nalakovali jsme dřevěné vršky stolů a lavic u všech pivních setů,označili jsme a spočítali všechny hadice a další vybavení.Rovněž jsme odstranili poškozenou omítku v zasedací místnosti,načež došlo k novému omítnutí obnaženého zdiva.Byla také provedena oprava zahradního rozkládacího altánu a došlo i na povšechný úklid v hasičárně a před ní.Akce byla zakončena menším občerstvením s opékáním buřtů. www.sdhzaborinl.ic.cz
69 fotek, 7.10.2012, 200 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V neděli 7. října 2012 v době od 14.30 do 15.50 hodin se v obci Bernardov v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany uskutečnilo hasičské cvičení kutnohorského okrsku č. 1 zaměřené na dálkovou dopravu vody.Cvičení se zúčastnilo celkem 8 hasičských jednotek - jednak jednotky z domácího okrsku typu JPO V s PS 12 (Bernardov, Rohozec, Svatý Mikuláš a Záboří nad Labem) a dále jako hosté JPO Kojice rovněž s PS 12 (JPO V) a tři jednotky kategorie JPO III s CAS Tatra 815, a to Starý Kolín, Nové Dvory a Zdechovice (celkem cca 50 osob). V rámci cvičení byla uskutečněna dálková doprava vody na vzdálenost cca 750 m od vodního zdroje,dopravní vedení bylo na konci rozdvojeno na dvě větve,každá závěrem cvičení doplnila vodou jednu CAS.Bezprostředně po cvičení probělhla v hostinci v Kobylnicích krátká okrsková porada. Více info včetně zprávy z cvičení lze nalézt na http://www.sdhzaborinl.ic.cz a dále na webových stránkách SDH Nové Dvory, kde jsou i další fotografie z akce - viz článek Okrskové cvičení Bernardov - dálková doprava vody 7.10.2012 na http://www.sdh-ndvory.com/modules.php?name=News&file=article&sid=404 a fotogalerie na http://www.sdh-ndvory.com/fotogalerie/cviceni/index.html
40 fotek, 21.10.2012, 76 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
V neděli 21. 10. 2012 jsme v Záboří nad Labem a v Habrkovicích provedli podzimní sběr starého železa. Během brigády došlo současně k oštukování opraveného zdiva v zasedací místnosti v naší hasičské zbrojnici, načež zde byl proveden i úklid a byla zhotovena police ve skříni na odkládání věcí. Po brigádě proběhlo občerstvení a krátká porada ohledně aktuálních záležitostí našeho spolku. www.sdhzaborinl.ic.cz
10 fotek, 6.11.2012, 121 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V neděli 4. listopadu 2012 po obědě provedli tři obětaví členové našeho spolku u Doubravky zkoušky stříkaček PS 2/3 a DS 16. Obě stříkačky prokázaly svou funkčnost a akceschopnost, podařilo se je nastartovat, provést sání, čerpání a stříkání vody. Zvláště DS 16 se ale před spuštěním nechala dost prosit, klikou se muselo točit opravdu hodně. Možná, že za to mohl i hodně hustý olej,jehož výměna byla po zkoušce provedena.Současně došlo k zazimování další techniky v naší zbrojnici. www.sdhzaborinl.ic.cz
81 fotek, 30.11.2012, 104 zobrazení, přidat komentář | koníčky, oslavy
V pátek 30. listopadu 2012 proběhla v zábořské hasičské zbrojnici oslava 60. narozenin velitele sboru Jana Brunclíka, který pro její účastníky připravil pohoštění.Oslavě předcházela krátká členská schůze, na které byly projednány aktulání zázežitosti týkající se našeho spolku. www.sdhzaborinl.ic.cz
41 fotek, 4.1.2013, 139 zobrazení, přidat komentář
V pátek 4. ledna 2013 od 18.00 hodin proběhla v zasedací místnosti zábořského obecního úřadu 125. výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem, které se jako hosté zúčastnili starosta obce a zástupci OSH Kutná Hora, SDH Sv. Mikuláš, SDH Bernardov, SDH Rohozec, SDH Kojice, SDH Starý Kolín, SDH Církvice a JPO Žehušice. Během schůze došlo i ke slavnostnímu přijetí dvou nových členů sboru a k předání medailí Za příkladnou práci, které na návrh našeho spolku udělilo OSH Kutná Hora dvěma našim dlouholetým velice aktivním členům Fratnišku Pospíšilovi a Pavlovi Pospíšilovi.Valná hromada, během které byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření našeho spolku i okrsku a během které byl rovněž schválen plán činnosti na rok 2013, byla zakončena večeří a přátelským posezením jejích účastníků. www.sdhzaborinl.ic.cz

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron