sdhzaborinl 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁBOŘÍ NAD LABEM
Zde a na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl naleznete fotografie a informace týkající se činnosti Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem a jednotky požární ochrany této obce nacházející se na území okresu Kutná Hora.
reklama
113 fotek a 1 video, říjen 2016, 131 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
V neděli 23. října 2016 se na fotbalovém hřišti v Bernardově a v přilehlém lesním porostu uskutečnilo v rámci odborné přípravy jednotek požární ochrany námětové cvičení Hasičského okrskku č. 1 - Kačina. Cvičení se zúčastnilo 51 hasičů z celkem devíti jednotek . Jednalo se o pět jednotek z hasičských sborů Okrsku č. 1 - Kačina (Bernardov, Rohozec, Svatý Mikuláš, Záboří nad Labem a Žehušice) a dále o čtyři jednotky z okolních sborů (Starý Kolín, Lžovice, Kojice a Církvice). Akce byla zahájena ve 14.00 hodin vyhlášením cvičeného hasičského poplachu starosty obcí. V rámci vlastního cvičení pak došlo na nácvik vyhledávání pohřešované osoby v nepřehledném terénu pomocí pátracích rojnic včetně transportu vyhledaného figuranta na nosítkách z lesa do týlového prostoru (pod patronací lektrora - příslušníka Policie ČR), dále o nácvik poskytování první pomoci včetně vyproštění osoby zpod nákladního vozidla (pod vedením lektrorů z RZS Kutná Hora a hasičů se zdravotnickým kurzem) a dále o nácvik sebezáchrany zasahujícho hasiče - nouzové slanění po laně či hasičské hadici (pod vedením příslušníka HSZ proškoleného v tomto oboru). Po ukončení cvičení proběhla v hostinci v Kobylnicích krátká okrsková porada.
31 fotek, 28.10.2016, 79 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
Dne 28.10.2016 na žádst starosty obce uskutečnili členové SDH Záboří nad Labem brigádu zaměřenou na úklid obecního pozemku - Melkusovy zahrady, na kterém v budoucnu vzniknou stavební parcely. Během bridády byly mimo jiné spáleny hromady roští, které na pozemku zůstaly po vymýcení menších stromů a keřů.
69 fotek, listopad 2016, 99 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
V sobotu 5.11.2016 proběhl v obcích Záboří nad Labem a Habrkovice sběr starého železa, který uskutečnili dobrovolní hasiči. Během odpoledne došlo i na údržbu hasičské techniky. U železničního mostu přes Doubravu byly vyzkoušeny stříkačky PS 12 a PS 3 s mytím podvozku Pragy V3S, v hasičárně pak členové hasičského sboru vyměnili olej v elektrocentrále, ponorném čerpadle Niagara a stříkačce PS 12. Na občerstvení byl ovar (vařená vepřová kolena) a zabijačková černá polévka. Dne 11.11.2016 pak proběhl za účasti členů SDH Záboří nad Labem odvoz sebraného starého železa do sběrny a úklid prostoru, kde bylo železo dočasně deponováno.
6 fotek, 9.11.2016, 69 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
Ve středu 9.11.2016 se v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře uskutečnilo za účasti delegace SDH Záboří nad Labem Shromáždění představitelů SDH okresu Kutná Hora, na kterém byla projednána činnost Okresního sdružení hasičů Kutná Hora za posledních 6 měsíců a byl schválen rozpočet na rok 2017. Během shromáždění došlo i na předání hasičských vyznamenání. Jedním z oceněných byl i velitel SDH Záboří nad Labem Jan Brunclík. Na návrh SDH Záboří nad Labem mu byla Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (ústředím) udělena medaile Za mimořádné zásluhy, kterou převzal z rukou náměstkyně starosty Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje a starosty Okresního sdružení hasičů Kutná Hora. Po titulu Zasloužilý hasič se jedná o druhé nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů.
57 fotek, 26.11.2016, 95 zobrazení, přidat komentář | kultura, události, vesnice
V sobotu 26.11.2016 od 15.00 hodin uspořádali dobrovolní hasiči v Záboří nad Labem ve spolupráci se ZŠ a MŠ slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Akce se konala na školním dvoře, zahájil ji starosta obce a veřejnosti bylo během ní představeno i nově pořízené hasičské vozidlo Ford Transit combi (dopravní automobil pro 9 osob). V průběhu události měly kulturní vystoupení děti ze ZŠ a MŠ a na závěr kolektiv mladých hasičů, který za hudebního doprovodu kytary a flétny předvedl živý betlém. Účastníci akce se během celého podvečera mohli občerstvit ve vyhřívaném stanu.
47 fotek, 6.1.2017, 90 zobrazení, přidat komentář
V pátek dne 6.1.2017 od 18.00 hodin se v zasedací místnosti ObÚ Záboří nad Labem uskutečnila 129. výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem, a to za účasti starosty obce, náměstka starosty OSH Kutná Hora a zástupců SDH Rohozec, Sv. Mikuláš, Žehušice, Starý Kolín a Lžovice. Během schůze byla projednána činnost spolku a okrsku za uplynulý rok, hospodaření sboru a péče o techniku za rok 2016, byla podána zpráva o činnosti mladých hasičů a byl schválen plán práce na rok 2017. Členská základna dále odsouhlasila nákup smaltovaného oválu na hasičskou zbrojnici a zaslání finančního příspěvku na veřejnou sbírku vyhlášenou pro člena SDH Nesměřice, který se dostal do velkých finančních problůmů v souvislosti s výkonem činnosti dobrovolného hasiče. Došlo i k představení nově zakoupeného okrskového putovního poháru pro ženy. K večeři se podával vepřový řízek s bramborovým salátem, pomocí projektoru byly promítnuty fotografie a videa z činnosti spolku během roku 2016.
20 fotek, 3.2.2017, 116 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V pátek 3. února 2017 se v hostinci p. Veselého v Kobylnicích uskutečnila výroční valná hromada Hasičského okrsku č. 1 - Kačina za účasti zástupců SDH Bernardov, SDH Rohozec, SDH Svatý Mikuláš, SDH Záboří nad Labem, SDH Žehušice a starosty OSH Kutná Hora (celkem 21 osob). Byla podána zpráva o činnosti okrsku v roce 2016, jednotlivé sbory informovaly o své uplynulé činnosti a o plánovaných akcí, rovněž byla prodiskutována organizace letošní okrskové soutěže. Zvláštní pozornost byla věnována přípravě a organizaci okrskového hasičského plesu, který se uskuteční v tělocvičně ZŠ Žehušice v sobotu 18.3.2017. Došlo i na představení nově pořízeného okrskového putovního poháru pro ženy.
63 fotek a 5 videí, únor 2017, 120 zobrazení, přidat komentář
Dne 5.2.2017 vyjelo několik členů JPO Záboří nad Labem s doprovodem novým zásahovým vozidlem Ford Transit do Lomnice nad Popelkou, okr. Semily, a to jednak za účelem seznámení se s novým vozidlem a proškolení řidičů a dále za účelem absolvování fyzické přípravy formou běhu na lyžích. Na běžkách jsme absolvovali cca 15 km na trasách Ploužnice - Chlum - Tábor - Ploužnice a Ploužnice - Klepanda - Nová Ves nad Popelkou - Ploužnice.
63 fotek a 2 videa, 19.3.2017, 614 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, rodina-přátelé
V sobotu 18. března 2017 se v tělocvičně Základní školy J.V. Sticha - Punta v Žehušicích uskutečnil I. ples Hasičského okrsku č. 1 - Kačina, na jehož přípravě se podíleli dobrovolní hasiči ze Žehušic, Záboří nad Labem, Svatého Mikuláše, Rohozce a Bernardova. Plesu se zúčastnilo více než 210 platících hostů, kteří si odnesli téměř 300 hodnotných cen z tomboly a mnoho zážitků mimo jiné z poutavých vystoupení kolektivů žen z SDH Žehušice a z SDH Svatý Mikuláš. Dopravu přespolních účastníků plesu zajistil svozový a rozvozový autobus. K tanci a poslechu hrála skupina Lady and Gentlemen.
57 fotek, 23.4.2017, 76 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V neděli 23. dubna 2017 uskutečnili zábořští dobrovolní hasiči sběr starého železa v Záboří nad Labem a v Habrkovicích. V zasedací místnosti hasičské zbrojnice se současně pracovalo na nových rozvodech elektroinstalace. Došlo i na pravidelnou údržbu hasičské techniky (mj. doplnění paliva do Pragy V3S a elektrocentrály). Po brigádě následovalo občerstvení - vepřová kýta na grilu.
108 fotek, 1.5.2017, 78 zobrazení, přidat komentář | kultura, vesnice
V neděli 30.4.2017 uspořádali dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem tradiční pálení čarodějnic u mostu přes Doubravu u ČOV. Při akci, které se zúčastnilo cca 200 osob, bylo k dispozici občerstvení, došlo i na vyhlášení nejlepší masky - čarodějnice, nejhezčího nakresleného obrázku a nejpovedenější zhotovené čarodějnice. Tři děti v každé kategorii obdržely drobné ceny. Před zapálením hranice, ke kterému došlo v 19.45 hodin, byly pro děti připraveny drobné atrakce včetně stříkání z hasičské hadice. Před půlnocí se vydali dva otužilci do studených vod Doubravy.
194 fotek a 11 videí, 7.5.2017, 75 zobrazení, přidat komentář | děti, koníčky, sport
V letošním roce jsme poprvé v novodobé historii SDH Záboří n. L. postavili na start 4 dorostence, kteří si vedli famozně a A. Mazurkiewiczová získala 1. místo v dvojboji jednotlivců a 3. místo na 100 m překážek, čímž si zasloužila postup do krajské soutěže. N. Oltová brala hned 2. místo ve dvojboji a 3. místo na 60 m překážek za starší děti. V mladších dívkách jsme rovněž triumfovali 1. místem S. Klatkové a 3. místem P. Oltové. 7. místo obsadila A. Broučková. Ve velké konkurenci se ani ostatní děti a mládežníci neztratili a držíme palce do dalších bojů o medaile.
35 fotek, 13.5.2017, 67 zobrazení, přidat komentář | práce, vesnice
V sobotu 13.5.2017 uskutečnili členové hasičského sboru ze Záboří nad Labem v rámci pomoci obci za účasti starosty obce brigádu na Melkusově zahradě, kde se připravují parcely na výstavbu rodinných domů. Jednalo se o spálení několika hromad vyřezaného křoví a o úklid odpadků, které na místě zůstaly po bývalých nájemcích zahrádkářské kolonie.
53 fotek a 2 videa, 16.5.2017, 93 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V úterý 16.5.2017 měli dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem na fotbalovém hřitši Farák v rámci přípravy na nadcházející soutěžní sezónu první trénink požárního útoku. Trénovali muži, ženy i mladí hasiči, kteří se připravovali i na další disciplíny požárního sportu.
23 fotek, 19.5.2017, 31 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V pátek 19. května 2017 měli dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem druhý trénink požárního útoku v rámci přípravy na nadcházející soutěžní sezónu. Nejdříve trénovali mladí hasiči a poté soutěžní družstva mužů a žen. Káď byla doplňována z Doubravy elektrickým kalovým čerpadlem, které poháněla elektrocentrála umístěná na vozidla Praga V3S.
105 fotek a 1 video, květen 2017, 134 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V sobotu 27. května 2017 uspořádal SDH Žehušice v areálu ZŠ Žehušice I. kolo hasičské soutěže Okrsku č. 1 - Kačina. Soutěžilo se v požárním útoku se stříkačkami PS 12 o objemu 1221 ccm a výkonu 25 kW na dvě hadice B a sklopné terče. Klání se zúčastnila družstva SDH Žehušice, Sv. Mikuláš, Záboří n. L. a jako hosté družstva z SDH Chotusice, Dolní Bučice a ČHJ Opatovice I. Soutěž probíhala dopoledne v kategoriích přípravka, mladší žáci a starší žáci a odpoledne v kategoriích muži a ženy. Ve všech dětských kategoriích zvítězila družstva SDH Sv. Mikuláš A. V kategoriích muži a ženy vyhrála družstva z ČHJ Opatovice I, druhá místa obsadila družstva mužů i žen z SDH Záboří nad Labem. Soutěž bude pokračovat II. kolem 15. července v Záboří nad Labem, kde se rozhodne i o držitelích okrskových putovních pohárů pro muže i ženy (po sečtení časů ze Žehušic a ze Záboří n. L.).
167 fotek, 3.6.2017, 196 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V sobotu 3.6.2017 se v Rohozci v rámci srazu rodáků a obecních oslav konaly i oslavy 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů Rohozec (1887), kterých se jako hosté účastnili rovněž dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem, Svatého Mikuláše a Žehušic. Den předem proběhla ve škole slavnostní schůze, kde byla předána hasičská vyznamenání. V sobotu pak prošel slavnostní průvod obcí za účasti mažoretek a dechové hudby. Další program poté probíhal na hřišti, kde bylo k vidění dětské divadelní představení, vystoupení mažoretek, ukázky výcviku psů, požárního útoku dětí, slanění z plošiny a hašení hořícího oleje. Současně byla vystavena zúčastněná hasičská technika včetně vozidel HZS SŽDC Havlíčkův Brod a Nymburk. Účastníci oslav se mohli svézt v koňmi taženém kočáře či se pokochat pohledem z výšky z hasičské plošiny. Během odpoledne proběhla i soutěž Železný hasič, soutěžili muži, ženy i děti.
92 fotek a 5 videí, 4.6.2017, 118 zobrazení, přidat komentář | děti, sport
2. kolo Ligy požárního útoku mladých hasičů hostovalo premiérově SDH Záboří n. Labem. Soutěže se zúčastnilo rekordních 39 družstev, což představuje 237 závodníků. Poprvé se konal i útok smíšeného dorostu. Naše děti si vedly skvěle a starší i mladší si zlepšily své týmové rekordy. Mladší se posunuly na čas 19:68 a poprvé pokořily hranici 20 vteřin. Stejně tak i starší děti, které se dostaly dokonce až na čas 17:80!!! Zřejmě skvělé podmínky soutěže :) však podnítily i ostatní týmy k nečekaným výkonům a tak starším jejich osobák stačil jen na 4 místo z 9 a mladší "A" brali svoji první medaili v požárním útoku za 3. místo z 18-ti týmů. Všem dětem moc gratulujeme k předvedeným výkonům a je vidět, že píle na trénincích se nám začíná vyplácet. Jen tak dál! M.
24 fotek a 1 video, červen 2017, 120 zobrazení, přidat komentář | děti, vesnice
V neděli 11. června pomohli dobrovolní hasiči s organizací dětského dne, který pořádala na školní zahradě a na trase v blízkém okolí Základní škola Záboří nad Labem. Hasiči zajistili občerstvení na akci. Děti měly k dispozici skákací hrad a další drobnější aktrace na školní zahradě, čekala je rovněž trasa s několika stanovišti se soutěžními úkoly, po jejímž absolvoání obdrželi odměnu a mohli si třeba opéci špekáček na ohni.
102 fotek, červenec 2017, 110 zobrazení, přidat komentář | děti, krajina
Vedoucí KMH uspořádali pro mladé hasiče výpravu do Posázaví, kam jsme odcestovali hned po vysvědčení. Vlakem jsme dojeli do Ratají n. S. a odtud jsme přes Ratajskou vyhlídku putovali až do tábořiště v Malovidech (cca 7km). Zde jsme rozbili stanový tábor a opekli si na ohni večeři. V noci si starší děti užily bojovku. V sobotu, po dopolední procházce po okolí, jsme po obědě vyrazili na cestu do Č. Štenberku. Využili jsme vodáckého raftu k přelodění Sázavy a poté suchou nohou vyrazili na cestu. Po poutavé prohlídce hradu, která byla specielně upravena pro naši skupinu, jsme se kopcovitým terénem vrátili zpět do tábora. V neděli dopoledne jsme si zahráli pár akčních her v okolí tábora a po uvaření oběda jsme tentokrát broděním překonali řeku a vyrazili k Ledečku. Cestou děti prozkoumaly i jeskyni u stezky. Po občerstvení v Ledečku jsme došli až do Samopší, odkud už jsme odjeli vlakem zpět do Kolína a poté k domovu.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron