Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

V sobotu 16. března 2019 uspořádal Hasičský okrsek č. 1 - Kačina v tělocvičně ZŠ J.V. Sticha Putna v Zehušicích III. okrskový hasičský ples.Na přípravě a organizaci plesu se podíleli dobrovolní hasiči ze Žehušic, Záboří nad Labem, Svatého Mikuláše a Rohozce. Přespolní návštěvníky přivezl a na konci plesu zasel odvezl autobus, který zastavoval v obcích Habrkovice, Bernardov, Záboří nad Labem, Svatá Kateřina, Svatý Mikuláš, Rohozec a Vrdy. Předtančení zajistily svým tanečním vystoupením žáci 9. třídy ZŠ Žehušice. Ples byl zahájen slavnostním nástupem hasičů s úvodními slovy starostky městyse Žehušice a starosty Hasičského okrsku č. 1 - Kačina, po kterém následovalo přestavení zúčastněných hasičských sborů a sólo pro hasiče.Hudební doprovod zajišťovala kapela Lady and Gentlemen. Během plesu byla k vidění originální taneční vystoupení hasiček z SDH Žehušice, SDH Sv. Mikuláš a hasičů a hasiček z SDH Záboří nad Labem. Z plesové tomboly si návštěvníci odnesli více než 300 hezkých cen, hlavní cenou bylo stejně jako v loňském roce divoké prase.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
1 komentář
V neděli 17.2.2019 za účelem fyzické přípravy vyrazili někteří členové JPO, SDH a KMH Záboří nad Labem na běžky na Lomnickou lyžařskou magistrálu nedaleko Lomnice nad Popelkou, okr. Semily. Za překrásného slunečného počasí, během kterého byly přeskársné výhledy na Krkonoše, absolvovali cca 13 km po trase Klepanda - Ploužnice - Chlum - Tábor - Košov a zpět.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pátek 15. února 2019 se v hostinci Na Huse ve Svatém Mikuláši konala (v novodobé historii 8.) výroční valná hromada Hasičského okrsku č. 1 - Kačina, a to za účasti 21 zástupců z SDH Rohozec, Sv. Mikuláš, Záboří n. L. a Žehušice. Z řad hostů se zúčastnil starosta OSH Kutná Hora a zástupce SDH Starý Kolín. Během schůze byly předneseny zprávy o činnosti a finančním hospodaření okrsku za rok 2018, byl schválen plán činnosti okrsku na rok 2019, řešila se příprava III. okrskového hasičského plesu v Žehušicích (16.3.2019) a okrskové hasičské soutěže. Jednotlivé sbory informovaly o své činnosti a plánovaných akcích.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pátek 8.2.2019 uspořádal SDH Záboří nad Labem na sále v I. patře budovy MŠ hasičský ples. K tanci a poslechu hrála od 20.00 do 03.15 hodin skupina 4G, návštěvníci viděli taneční vystoupení hasičů a hasiček s vlastní originální choreografií a po půlnoci je čekalo losování o cca 60 cen plesové tomboly, hlavní cenou byl 30 l sud piva. V rámci občerstvení byly k zakoupení vedle utopenců i vepřové řízky a obložené mísy připravené místními hasičkami.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pátek 4. ledna 2019 se na sále v I. patře budovy mateřské školy konala 131. výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem. Z hostů se zúčastnili starosta a místostarosta obce, starosta OSH Kutná Hora a zástupci SDH Svatý Mikuláš, SDH Lžovice, SDH Starý Kolín, SDH Rohozec a SDH Žehušice. Valná hromada byla zahájena vystoupením dětí z přípravky, které recitovaly a hrály na flétny. Poté byly předneseny zprávy o činnosti sboru a jednotky, o hospodaření sboru, o stavu techniky a o činnosti kolektivu mladých hasičů. Došlo i na schválení plánu činnosti sboru na rok 2019. Po ukončení oficiální části schůze následovalo posezení s reprodukovanou hudbou za účasti paterek a patrnerů hasičů a hasiček, všem účastníkům valné hromady byl pak k dispozici bohatý raut. Ve velmi příjemné a družné atmosféře se hrálo a tančilo až do časných ranních hodin.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Hasiči uspořádali Mikulášskou besídku pro veřejnost v tělocvičně nad MŠ, kam si našlo cestu kolem 80 hostů a sál tak zaplnili. Děti dostávaly zdarma balíčky od Mikuláše, který přišel s početnou družinou svých krampusáckých čertů, jejichž příchod byl skutečně dechberoucí a některým dětem se jistě vepsal na dlouho do paměti :) Děti se bavily při různých hrách do kterých zapojily i svoje rodiče. Po skončení besídky však posezení pokračovalo do pozdních nočních hodin a zatančili si babičky i dědečkové postrašených ratolestí.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 1.12.2018 uspořádal SDH Záboří nad Labem ve spolupráci se ZŠ a MŠ na školní zahradě již poněkolikáté akci Rozvícení vánočního stromku, které se zúčastnilo cca 170 osob a kterou zahájil krátkým proslovem starosta obce. Během akce vystoupily děti ze ZŠ a z MŠ a dále mladí hasiči, kteří zahráli pohádku O Popelce. Celou sešlost doprovázela živá hudba, k dispozici byl stánek se včelími produkty a výrobou včelích svíček, stánek s dárkovými předměty a občerstvení ve vyhřívaném stanu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V neděli 4.11.2018 provedl Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem podzimní sběr starého železa v Záboří n/L a v Habrkovicích. Současně byl uklizen dřevník (přesypáno a přeskladněno uhlí), do kterého bylo nastěhováno nově pořezané dřevo dosud uskladněné za hasičárnou. Mladí hasiči uklidili ve skladu, který vybavili popisky uložených věcí. Po brigádě proběhla krátká členská schůze, jako občerstvení byl podáván ovar.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 3. listopadu 2018 uspořádal Kolektiv mladých hasičů SDH Záboří nad Labem na školní zahradě v Záboří nad Labem dýňobraní, na které navázal lampionový průvod po trase s několika stanovišti strašidel. Odborná porota ocenila nejzdařilejší vydlabané dýně, pro děti a další návštěvníky akce bylo k dispozici teplé občerstvení ve vyhřívaném stanu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Ve dnech 12.-14. října 2018 (pátek - neděle) uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem třídenní zájezd do vinného sklípku v obci Hrušky nedaleko Břeclavi. Akce se zúčastnilo cca 35 osob. Zhruba třetinu účastníků tvořili členové SDH Záboří nad Labem. 10 účastníků cestovalo tam i zpět vlakem (přímými spoji EC na trase Kolín - Břeclav a poté jednu stanci osobním vlakem na trase Břeclav - Hrušky zast.). Pro všechny zúčastněné bylo zajitěno ubytování přímo ve sklípku včetně snídaní, večeří, obložených talířů a ochutnávek vína po oba večery. Páteční večer pak všem velmi zpříjemnila výborná cimbálová hudba (cimbál, 2x housle, basa). Díky krásnému počasí vyrazila většina účastníků v sobotu na výlety do okolí, někteří na cca 16 km dlouhý burčákový pochod po trase Vlkoš - Milotice - Šidleny - Mutěnice.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V neděli 7.10.2018 uspořádal Hasičský okrsek č. 1 - Kačina v rámci odborné přípravy jednotek požární ochrany v Záboří nad Labem námětové cvičení, kterého se zúčastnilo všech pět sborů/jednotek okrsku, a to SDH/JPO Bernardov (6 hasičů), Rohozec (6 hasičů), Svatý Mikuláš (8 hasičů), Záboří nad Labem (11 hasičů) a Žehušice (4 hasiči) - celkem 35 hasičů. Cvičení, jehož námětem byl nácvik sání s vyšší sací výškou, bylo zahájeno vyhlášením cvičeného hasičského poplachu ze strany starostů jednotlivých obcí v 15.00 hodin, kteří současně sdělili, kam se mají jednotlivé hasičské jednotky k odborné přípravě dostavit. Akce proběhla na levém břehu řeky Doubravy mezi železničním mostem přes uvedenou řeku v Záboří nad LaNábem a jejím ústím do Labe. Úkolem pro všechny sbory bylo nasát vodu z hráze pomocí přenosných motorových stříkaček- cca 4 výškové metry, délka přívodního vedení byla cca 6,5 m. Jednotivé sbory přijely na místo v rozmezí od 15.11 do 15.23 hodin, zmíněný úkol splnily v rozmezí od 5 do 8 minut od příjezdu na místo. Nasát vodu se nezdařilo pouze JPO Bernardov, a to z důvodu vadné klapky v sacím koši. Následně proběhla zkouška spojení pomocí radiostanic. Cvičení bylo zakončeno nástupcem se stručným vyhodnocením cca v 16.00 hodin.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 22.9.2018 uspořádal Kolektiv mladých hasičů SDH Záboří nad Labem v rámci iniciativy Ukiďme svět - Ukliďme Česko úklid odpadků v Záboří nad Labem. Akce se zúčastnilo vedle mladých i starších hasičů několik desítek dalších dobrovolníků, kteří zejména podél silnic z obce směrem na Kobylnice, Svatou Kateřinu, Týnec nad Labem a Vinařice sebrali několik desítek pytlů odpadků z plastu, papíru, kovu, skla a dalších materiálů včetně ojetých pneumatik. Po ukončení úklidu čekalo na účastníky akce občerstvení na školním dvoře za hasičskou zbrojnicí.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 25.8.2018 se zástupci SDH Záboří nad Labem zúčastnili oslav 140. výročí založení SDH Starý Kolín s bohatým programem včetně výstavy mnoha kusů hasičské techniky a soutěží pro děti.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 28.7.2018 na základě podnětu obce z důvodu záchrany ryb i vlastní vodní plochy provedli dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem čerpání vody z řeky Doubravy do rybníku na návsi v obci Habrkovice, kde z důvodu velkých veder a sucha poklesla hladina vody na minimum a hrozilo jeho vyschnutí. Doplňování vody do rybníka probíhalo cca 9,5 hodiny od dopoledne až do podvečera a bylo provedeno stříkačkami PS 12 a DS 16 pomocí dvojího dopravního vedení z 11 hadic B75. Celkově tak činila délka dopravního vedení cca 440 m. Obě stříkačky byly úmístěny u habrkovického mlýna. Stroj DS 16 z r. 1962 byl užit poprvé po mnohaleté odmlce, díky vzorné péči našeho strojníka se ho podařilo uvést do chodu na první natočení natáčecí klikou. Obě stříkačky fungovaly nepřetržitě po celou dobu čerpání bez závad, spotřebováno bylo cca 120 l pohonných hmot (benzínu). Práci v parném počasí zpříjemnilo zajištěné občerstvení.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 14. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem oslavy 130. výročí svého založení (1888-2018). Dopoledne se konala výstava hasičské techniky a písemností z historie sboru včetně kroniky v hasičské zbrojnici, kde byly promítány i videa a fotografie zachycující činnost spolku. Současně zde bylo podáváno občerstvení. V dopoledních hodinách byl dále otevřen kostel sv. Prokopa, budovy ZŠ a MŠ, kde byly k vidění díla dětí, fotografie a další materiály zachycující činnost těchto institucí, a dále budova Obecního úřadu, kde probíhala výstava obecních kronik. Ve 13.00 hodin vyšel od hasičské zbrojnice slavností průvod za doprovodu mažoretek a dechové hudby Věnovanka. Z hasičů se kromě domácího sboru zúčastnili i zástupci SDH Sv. Mikuláš, SDH Žehušice, SDH Rohozec, SDH Starý Kolín a SDH Vrdy. Průvod došel nejprve ke kostelu Sv. Prokopa, kde se u sochy p. Marie Immaculaty uskutečnil pietní ceremoniál, během kterého zábořský farář požehnal nově pořízenému historickému praporu SDH Záboří nad Labem. Poté průvod došel k místnímu hřbitovu, kde hasiči položili věnec k uctění památky zemřelých členů sboru, za které pronesl farář modlitbu. Následně prošel průvod včetně hasičské techniky ulicemi Souběžná, Příčná, Nová a Ke Hřišti na fotbalové hřiště Farák. Zde bylo projevy starosty sboru, starosty obce, faráže a starosty Okresního sdružení hasičů Kutná Hora zahájeno slavnostní odpoledne. Následovalo předání hasičských vyznamenání čtyřiadvaceti členům SDH Záboří nad Labem, ocenění převzali i starosta a místostarosta obce za podporu dobrovolného hasičstva. Pro obecenstvo dále zatačili mažoretky Srdíčko Kolín a ZUŠ Přelouč, pro děti byly k dispozici dva skákací hrady, dále si mohli vyrobit ručně svíčku z včelích produktů a svézt se v sedle koní. K vidění byla i zásahová vozidla HSZ Kutná Hora a HZS SŽDC - stanice Havlíčkův Brod, historická vozidla Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí. Ukázku požárního útoku předvedla kromě kolektivu mladých hasičů i stará garda SDH Záboří nad Labem. Během celého odpoledne hrála k poslechu i tanci dechová hudba Věnovanka. Dále byla připravena soutěž Železný hasič, a to v kategoriích přípravka, ml. žáci, st. žáci, ženy a muži. Zábořské hasičky se představily s orginálním tanečním vystoupením zakončeným požárním útokem. Z důvodu silného nárazového větru nedošlo k plánovanému seskoku parašutistů. Večer se na tanečním parketu konala taneční zábava s kapelou Paragraf 202, která hrála až do 03.00 hodin druhého dne.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pátek 13.7.2018 v souvislosti s nadcházejícími oslavami 130. výročí založení SDH Záboří nad Labem se před hasičskou zborjnicí uskutečnilo společné fotografování všech členů hasičského sboru, jehož členská základna čítá celkem 86 členů, z toho 46 mladých hasičů. Kolektiv mladých hasičů byl z důvodu prázdnin a dovolených dětí a jejich rodičů zastoupen jen v menším počtu. Kromě společné fotografie všech členů byly pořízeny i obrázky kolektivu žen, služebně nejstarších členů sboru, výboru sboru, kolektivu mladých hasičů a dalších skupinek.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pondělí 9.7.2018 v rámci příprav na oslavy 130. výročí založení hasičského sboru uskutečnili zábořští dobrovolní hasiči brigádu, během které byl mimo jiné uklizen a opraven taneční parket na fotbalovém hřišti, byly zahájeny úpravy přívodu elektrické energie do fotbalových kabin a byl alepen nápis Hasičská zbrojnice na vrata hasičárny. Brigáda pokračovala ve čtvrtek 12. a v pátek 13. července, byla dokončena nová přípojka elektřiny u tanečního parketu na Faráku, došlo na úklid hasičárny a přípravu nástěnky a výstavky tvořené z předmětů dokládajících 130 let trvající historii sboru. Hasičky měli na hřišti zkoušku svého vystoupení, které nacvičily na oslavu. Na Farák byl přivezen i materiál k vytýčení trasy soutěže Železný hasič.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 23.6.2018 se členové SDH Záboří nad Labem zúčastnili oslav 135. výročí založení SDH Sv. Mikuláš. Přítomny byly i delegace hasičů z Rohozce a ze Žehušic a dále zástupce OSH Kutná Hora. Po projevech starosty sboru a starostky obce u hasičské zbrojnice, kde došlo i k předání vyznamenání, vyšel slavnostní průvod hasičů s dechovou hudbou k pomníku, kde byl položen věnec na památku zemřelým hasičům. Následně průvod dorazil na louku u MŠ, kde se konal dětský den a soutěž Železný hasič pro jednotlivce, do které se téměř ve všech kategoriích s úspěchem zapojili i zábořští hasiči.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pondělí 11. června 2018 v podvečerních hodinách (cca 16.00 - 19.00 hodin) se sedm členů Jednotky SDH obce Záboří nad Labem na základě informace starosty obce a výzvy operačního střediska HZS Středočeského kraje zúčastnilo vyhledávání pohřešovaného muže z obce Svatá Kateřina. Pátrání probíhalo pod vedením Policie ČR v několika lokalitách vpravo od trati mezi obcemi Starý Kolín a Záboří nad Labem, účastnilo se ho více než 120 osob z řad policistů, hasičů a dobrovolníků. Propátrán byl i velice těžce průchodný a bažinatý terén o celkovém rozsahu 340 ha. Během této akce se pohřešovanou osobu nalézt nepodařilo.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V neděli 10. června 2018 se dobrovolní hasiči v Záboří nad Labem podíleli na organizaci dětského dne, který na školním dvoře pořádala místní základní škola. Hasiči zajistili provoz stánku s občerstvením.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 9.6.2017 po 17. hodině na základě výzvy operačního střediska HZS Středočeského kraje vyjela Jednotka SDH obce Záboří nad Labem k požáru travního porostu o rozloze cca 1000 m čtverečních u železniční trati v prostoru mezi tzv. Mostárnou a železničním mostem přes Doubravu v Záboří nad Labem. Výjezdu se zúčastnilo celkem 8 členů jednotky, příjezd na místo požáru zásahovým vozidlem Praga V3S se stříkačkou PS 12 byl cca 20 minut od vyhlášení poplachu. Na místě již dohašovali hořící trávu krátce předtím dorazivší jednotky profesionálních hasičů. JPO Záboří nad Labem působila jako záloha na místě, následně se vrátila na základnu a večer členové jednotky požářiště po dohodě s velitelem zásahu ještě zkontrolovali.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 26. května 2018 se dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem zúčastnili okresního kola v požárním sportu mužů a žen, které se konalo na fotbalovém hřišti ve Svatém Mikuláši. Za SDH Záboří n. L. soutěžila družstva mužů, žen a smíšeného dorostu, a to ve štafetách 4x100 m překážek a v požárním útoku. Všechna naše družstva postavila dvě štafety z osmi závodníků (muži domeček, bariéra, kladina a minimax, ženy a smíšený dorost měly místo domečku okno a místo bariéry nízkou překážku). Požární útok se bězěl v případě mužů na tři hadice B, všichni pak měli nástřikové terče, což kladlo větší nárok na proudaře a na to, že bylo třeba doběhnout až k čáře před terči. Dorostenci skončili druzí ze dvou družstev, ženy skončily na čtvrté pozici poté, co se jim nevydařily oba pokusy v požárním útoku, muži obsadili čtvrtou příčku ze šesti týmů. Celkově se jednalo o fajn závody, které pro nás byly cenné zejména ve sbírání zkušeností do budoucna.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Ve čtvrtek 24.5.2018 trénovalo družstvo mužů SDH Záboří nad Labem na fotbalovém hřišti Farák požární útok, v pátek 25.5.2018 pak následoval trénink družstev mužů, žen i dorostu na štafetu 4x100 m na překážkách instalovaných na fotbalovém hřišti ve Sv. Mikuláši. Závodníci si zde mohli vyzkoušet i domeček, bariéru a okno, které v Záboří nemáme.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 22. května měli dobrovolní hasiči ze Záboří nad Labem na fotbalovém hřišti trénink na sobotní okresní kolo v požárním sportu mužů a žen. Trénovala družstva mužů, žen a dorostu. Kromě tradičního požárního útoku (muži na tři hadice B) se výcvik zaměřil i na štafetu 4x100 m překážek, k dispozici byla kladina, minimax a vodorovná překážka. Trénink navazoval na výcvik přípravky, mladších a starších žáků. Účast byla velmi hojná, muži končili s výcvikem až před 21. hodinou.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis

Nebyla nalezena žádná alba.

Zde a na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl naleznete fotografie a informace týkající se činnosti Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem a jednotky požární ochrany této obce nacházející se na území okresu Kutná Hora.

Aktivní od

20. prosince 2010

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama