sdhzaborinl 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁBOŘÍ NAD LABEM
Zde a na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl naleznete fotografie a informace týkající se činnosti Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem a jednotky požární ochrany této obce nacházející se na území okresu Kutná Hora.
reklama
17 fotek, 3.2.2013, 105 zobrazení, přidat komentář
V neděli 3. února 2013 se v Kobylnicích v hostinci u p. Veselého konala Výroční valná hromada okrsku č. 1 okresu Kutná Hora. Zúčastnilo se jí celkem 21 osob. Jednak zástupci SDH Bernardov, SDH Rohozec, SDH Svatý Mikuláš a SDH Záboří nad Labem a jako hosté starosta Okresního sdružení hasičů Kutná Hora, zástupci JSDHO Žehušice a zástupce SDH Kojice. Byla podána zpráva o činnosti okrsku č. 1 v roce 2012, byl přijat plán činnosti okrsku na rok 2013, došlo k volbě nových členů okrskového výboru a zástupci všech zúčastněných sborů a jednotek přednesli zprávy o činnsoti, připravovaných akcích a technické vybavenosti jednotlivých sborů a jednotek.
94 fotek, 5.2.2013, 183 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V pondělí 4. února vypukl požár rodinného domu ve Svaté Kateřině. Na výzvu starosty obce Záboří nad Labem zajistila naše jednotka výjezd k požářišti, kde pomohla s likvidací následků požáru. Zásahu se zúčastnila JPO z HZS Kutná Hora a dále dobrovolní hasiči - JSDHO Týnec nad Labem, Starý Kolín, Svatý Mikuláš a Záboří nad Labem. Fotografie 4 - 16 převzaty ze stránek Kutnohorského deníku http://kutnohorsky.denik.cz/pozary/aktualne-hasici-likviduji-pozar-domu-ve-svate-katerine-20130204.html Další fotografie dodali Michal Vavruška z SDH Sv. Mikuláš (17-47, 61-94) , Radek Hájek (1-3), Pavel Spudil (48-49) a Michal Kučera (50-60). Další informace o činnosti hasičů ze Záboří n. L. jsou na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
27 fotek, 20.4.2013, 85 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
V neděli 21. dubna 2013 jsme uskutečnili jarní sběr starého železa v Záboří nad Labem a Habrkovicích. Po brigádě jsme v rámci občerstvení u hasičárny měli i krátkou poradu k nejbližším nadcházejícím akcím - soutěž ve St. Kolíně, pálení čarodějnic a hasičská slavnost na Kačině. www.sdhzaborinl.ic.cz
147 fotek, duben 2013, 212 zobrazení, přidat komentář | děti, události, vesnice
V úterý 30. dubna 2013 jsme v Záboří nad Labem u mostu přes Doubravku nedaleko ČOV uspořádali tradiční pálení čarodějnic s bohatým programem pro děti, které jsme odměnili za donesenou čarodějnici či příchod v masce a pro které bylo připraveno pět soutěží (skákání v pytlích, stříkání na terč křídlovou pumpou, poznávání hasičského vybavení, přitahování autíček a přenášení pingpongového míčku na lžíci). Za absolvování všech soutěží obdržely děti zdarma limonádu a špekáček, který si opekly na ohni. Děti, které vytvořily pět nejpovedenějších čarodějnic, dostaly diplom a ceny - výsledky této soutěže vyhlásili starosta a velitel SDH. Součástí programu bylo i krátké taneční vystoupení. Před půlnocí došlo i na tradiční koupel v Doubravce. Místo konání akce, kde jsme se šešli již 29. 4. 2013 za účelem posekání trávy, jsme dne 1. 5. 2013 pečlivě uklidili, odvezli veškeré vybavení do hasičské zbrojnice, kde jsme akci krátce zhodnotili. Další informace o činnosti hasičů ze Záboří n. L. jsou na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
174 fotek a 1 video, 4.5.2013, 159 zobrazení, přidat komentář | koníčky, oslavy, události
Hasičská slavnost na zámku Kačina konaná v neděli 5. května 2013 organizovaná Okresním sdružením hasičů Kutná Hora u příležitosti slavnostního předání nového reprezentativního praporu dobrovolným hasičům okresu Kutná Hora. Akce začala spanilou jízdou kolony cca 20 hasičských vozidel, která vyrazila od ČKD u Kutné Hory a dále pokračovala přes Kutnou Horu, Kaňk a Nové Dvory na Kačinu. Na Kačině byla k vidění různá hasičská technika, ukázky z různých disciplín požárního sportu a ukázka vyproštění zraněné osoby z havarovaného motorového vozidla provedená HZS Kutná Hora. Další informace o činnosti hasičů ze Záboří n. L. jsou na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
115 fotek, červen 2013, 264 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V pondělí 3. června 2013 v 7.00 hodin na žádost hasičů ze Starého Kolína vyjela Jednotka SDH obce Záboří nad Labem pomáhat čelit povodni ve Starém Kolíně, kde se vlivem rozvodněné říčky Klejnárky rozlila na Kejnárku napojená vodní nádrž zvaná Vana před hasičskou zborjnicí a zaplavila komunikace a sklepy rodinných domů v ulicích Kateřinská, U Pomníku padlých, Sportovní, Přímá, K Lávce, U Vany a Na Obci. Místy bylo až 1 m vody. Pomohli jsme s pytlováním a stavění hrází z pytlů s pískem bránících vtečení vody do sklepů, domů a dvorků, zajistili jsme preventivní evakuaci jedné starší paní pohybující se o berlích. Zásahovým vozidlem Praga V3S jsme dojeli pro čerpadla do zaplavené starokolínské hasičské zbrojnice. Voda kulminovala mezi 10. a 11. hodinou, poté začala opadat, povodeň si naštěstí nevyžádala žádné větší škody.Foto č. 57 - 120 Pavel Spudil.Další info o činnosti hasičů ze Záboří n. L. jsou na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
58 fotek, 4.6.2013, 184 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V úterý 4. června 2013 večer pomohli členové Jednotky SDH obce Záboří nad Labem s likvidací následků povodní ve Starém Kolíně. Pomocí stříkaček PS 12 a PS 2 a plovoucího čerpadla Niagára jsme odčerpávali vodu z Vany u hasičské zbrojnice a ze zatopené zahrady u rodinného domu č.p. 124 v ulici U Vany nedaleko uvedené nádrže. Další informace o činnosti hasičů ze Záboří n. L. jsou na http://www.sdhzaborinl.ic.cz
69 fotek, 8.6.2013, 189 zobrazení, přidat komentář | děti, události, vesnice
V neděli 9. června 2013 se v Záboří nad Labem na fotbalovém hřišti uskutečnil dětský den zorganizovaný ZŠ a MŠ Záboří n. L. Jeho součástí byl Pohádkový les - trasa s různými stanovišti pro děti s pohádkovými postavami a úkoly. Hasiči ze Záboří n. L. přirpavili při této příležitosti na hřišti jízdu zručonosti pro děti s jízdními koly, střelbu ze vzduchovek a stříkání z hasičských hadic pomocí dodávky vody z Doubravky plouvoucím čerpadlem Niagára.Současně jsme zajistili dřevo na oheň, kde si děti opékaly špekáčky, a zapůjčili jsme pivní sety - posezení pro přítomné rodiče a další návštěvníky.Akce se díky pěknému počasí velice vydařila.
128 fotek, 28.6.2013, 155 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 29. června 2013 jsme se zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Svatý Mikuláš.Oslavy začaly ve 12.00 hodin průvodem obcí směrem na fotbalové hřiště za doprovodu mažoretek a dechové hudby.Na hřišti byla k vidění historická i současná hasičská technika, děti měly k dispozici skákací hrad. Hlavním bodem programu bylo 1. kolo okrskové hasičské soutěže v požárním útkou s účastí 3 družstev (SDH Sv. Mikuláš - 1. místo, SDH Záboří n. L. - 2. místo a SDH Bernardov - 3. místo), proběhly i ukázky požárních útoků dětí a žen. Před slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen bylo možné soutěžit i v 60 m překážek. Okrsková soutěž bude zakončena 2. kolem 27. 7. 2013 v Záboří nad Labem u příležitosti oslav 125. výročí založení SDH Záboří n. L., první družstvo (nejlepší součtem časů) získá okrskový putovní pohár.
11 fotek, 12.7.2013, 97 zobrazení, přidat komentář | práce, události, vesnice
V sobotu 13. července 2013 jsme zahájili práce spojené s úklidem a opravami naší hasičské zborjnice před plánovanými oslavami 125. výročí založení našeho spolku. Otloukli jsme opadanou vnitřní omítku, připravili jsme odvětrání místnosti, kde jsou skladovány pohonné hmoty, vyměnili jsme popraskanou skleněnou výplň ve vratech, začali jsme s úklidem zasedací místnosti, očistili jsme vnitřní omítky od největších nečistot, zametli jsme chodník před zbrojnicí...Práce budou pokračovat v dalších dnech.
6 fotek, 19.7.2013, 70 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 18. července 2013 provedl Pavel Spudil opravu Pragy V3S. Vyměnil prasklý šroub na levé zadní pružnici. Jednoduché to zrovna nebylo, nejprve si musel za tímto účelem vyrobit dva stahováky.
5 fotek, 24.7.2013, 37 zobrazení, přidat komentář
V úterý 23. července provedla Kateřina Pospíšilová společně s Monikou Zarubanovou úklid zasedací místnosti požární zbrojnice a připravili výstavku hasičských kronik, fotoalb, diplomů a vyznamenání před nadcházející oslavou 125. výročí trvání sboru.
460 fotek, červenec 2013, 409 zobrazení, přidat komentář | oslavy, události, vesnice
V sobotu 27. července 2013 se uskutečnily oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem (r. 1888).V rámci dopoleního programu proběhla výstava kronik na obecním úřadě, byl otevřen unikátní románský kostel sv. Prokopa, v budově základní školy byla k vidění prezentace výsledků a práce žáků a učitelů, v prostoru hasičské zbojnice byla vystavena hasičská technika a dokumenty z historie sboru včetně videoprojekce fotografií. Oslavy pokračovaly slavnostním průvodem hasičů obcí (od hasičské zbrojnice na fotbalové hřiště) za doprovodu dechové hudby a mažoretek s položením věnce na hřitově k uctění památky zesnulých hasičů. Vyvrcholením oslav bylo slavnostní odpoledne na fotbalovém hřišti Farák, v rámci kterého promluvili k účastníkům oslav starosta sboru a starosta obce, poté byla předána vyznamenání a medaile nejaktivnějším členům sboru. V rámci odpoledne proběhla hasičská soutěž v požárním útoku s účastí družstev Církvice (1. místo), Lžovice (2. místo), Záboří n. L. (3. místo), Sv. Mikuláš (4. místo), Církvice ženy (5. místo), Bernardov (6. místo) a Rohozec (7. místo). Putovní pohár Okrsku č. 1 získalo družstvo SDH Záboří n. L. za nejlepší součet časů v Záboří n. L. a ve Sv. Mikuláši, kde 29. 6. 2013 proběhlo první kolo okrskové soutěže. Vodu do kádě dodávaly cisterny z SDH Žehušice a SDH Starý Kolín, požární útok předvedly i děti ze Sv. Mikuláše (přípravka a žáci). Proběhla i prezentace techniky z HZS Středočeského kraje - ÚO Kutná Hora (Tatra 815). Z dalších atrakcí bylo možné vidět či vyzkoušet vojenský tábor klubu Příznivci vojenské techniky Chvaletice s výstavkou zbraní, vojenských vozidel (včetně obrněného transportéru OT 64) a polní kuchyní s gulášem, historická vozidla Veteran car clubu Kolín, seskok tří parašutisků z Aeroklubu Kolín, nafukovací hrad pro děti, lezecká stěna, taneční vystoupení skupin Crossdance a Vergillio, stánek s malováním pro děti. Během celého odpoledne hrála vynikajícím způsobem dechová hudba Křídlovanka. Oslavy pokračovaly večerní taneční zábavou na letním parketu se skupinou Domino až do nedělního rána. V neděli pak proběhl pečlivý úklid celého areálu. Další foto a info z akce lze nalézt rovněž na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl
47 fotek, 23.8.2013, 145 zobrazení, přidat komentář | oslavy, události, vesnice
V sobotu 23. srpna 2013 jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení SDH Starý Kolín. Oslavy započaly na hřišti za kulturním domem turnajem v nohejbale trojic, ve kterém jsme díky dvěma výhrám a postupu do finálové skupiny obsadili 4. místo (z celkového počtu 8 družstev). Poté se dění oslav přesunulo do starokolínské hasičárny, kde byl oběd, po kterém proběhlo vyhlášení výsledků turnaje a poděkování za pomoc při letošních povodních ve Starém Kolíně. Následovalo příjemné posezení s grilováním.Další info a foto z akce lze nalézt na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl
198 fotek a 3 videa, září 2013, 267 zobrazení, přidat komentář | děti, události, vesnice
V sobotu 31. srpna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem akci Ahoj prázdniny - rozloučení s prázdninami nejen pro děti, která se uskutečnila v Záboří n. L. u Doubravky nedaleko ČOV. Pro děti bylo připraveno 5 soutěží, za jejichž absolvování obdržely zdarma špekáček na opékání a limonádu. Proběhla rovněž tombola o aktraktivní dětské ceny. Došlo i na vyhodnocení nejpovedenějších namalovaných obrázků. Pro dospělé bylo k dispozici občerstvení ve velkoprostorovém stanu. Během večera ti nejodvážnější absolvovali i k tradiční osvěžující koupeli v Doubravce, na kterou navázalo přeskakování hořícího ohně. Další info a foto z akce lze nalézt na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl
83 fotek, 5.10.2013, 183 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice
V neděli 6. října 2013 se v obci Žehušice uskutečnilo hasičské cvičení Kuhnohorského okrsku č. 1 s účastí jednotek požární ochrany z obcí Bernardov, Rohozec, Svatý Mikuláš, Záboří nad Labem a Žehušice a jako hostů z obcí Kojice a Starý Kolín. Cvičení bylo zahájeno vyhlášením poplachu v jednotlivých obcích ve 13.30 hodin. Zúčastněné jednotky dorazily na místo konání cvičení v době od 13.36 do 13.51 hodin. Nejprve byla uskuteněna dálková doprava vody z řeky Doubravy (od brodu v ulici K Lávce a dále ulicí V Chaloupkách) k cca 650 m vzdálenému objektu základní školy (voda sem byla dopravena ve 14.15 hodin), kde JPO Starý Kolín a Žehušice stříkaly vodu z otočných lafetových proudnic svých cisternových automobilových stříkaček Tatra 815 a Škoda 706, které byly posléze doplněny vodou dálkově dopravovanou stroji šesti stroji PS 12 ostatních zúčastněných jednotek. Dále cvičení probíhalo nácvikem vyhledávání pohřešované osoby v obtížně schůdném terénu pomocí pátracích rojnic v cca 500 vzdálené lokalitě přírodní památky Žehušická skalka s několika zatopenými jámovými lomy, hustým lesem a houštím. Během tohoto nácviku bylo na celkem tři zátahy při propátrávání terénu o rozloze cca 150x180 m nalezeno všech pět hledaných objektů a dále ztracený velitel JPO Starý Kolín. Poté JSDHO Starý Kolín provedla ukázku práce s termokamerou (cca v 16.00 hodin). Cvičení bylo zakončeno vyhodnocením a krátkou okrskovou poradou v hostinici U Jelena v Žehušicích, která trvala do cca 17.45 hodin. Další fotografie ze cvičení lze vidět na http://www.zehusice.cz/zehusice/hasici_cviceni_2013.html a na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl
45 fotek, 3.11.2013, 68 zobrazení, přidat komentář | koníčky, události, vesnice
V neděli 3. listopadu 2013 uskutečnili členové SDH Záboří nad Labem sběr starého železa v Záboří n. L. a v Habrkovicích. Po jeho ukončení proběhla v hasičské zbrojnici členská schůze s občerstvením, na které byly projednány aktuální záležitosti spolku včetně volby dvou nových členů výboru. Došlo i k předání hasičských vyznamenání dvěma členům sboru.
89 fotek, 29.11.2013, 95 zobrazení, přidat komentář | cestování, události
V sobotu 30. listopadu 2013 jsme se vydali vlakem do Humpolce, kde jsme absolvovali prohlídku v rodinném pivovaru Bernard s ochutnávkou piva. Poté jsme se přemístili do malého recesistického muzea Hliníkárium, jehož expozice je věnována filmu Marečku, podejte mi pero. Následoval oběd v hotelu Kotyza na Horním náměstí. Po obědě jsme odcestovali vlakem zpět, přičemž v Kolíně jsme využili půlhodinovou pauzu na přestup k návštěvě nádražní restaurace. Akce se zúčastnilo celkem 20 osob.Na trati Havlíčkův Brod - Humpolec a zpět jsme se svezli moderní motorovou jednotkou Stadler.Další info a foto z akce jsou rovněž na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl
27 fotek, 6.12.2013, 115 zobrazení, přidat komentář | koníčky, vesnice
V sobotu 7. 12. 2013 jsme se sešli v hasičské zbrojnici, kde jsme provedli pravidelnou údržbu a zazimování techniky (mj. vypuštění vody ze stříkaček PS 12, PS 8 a DS 16) a dohuštění kol u Pragy V3S, DS 16 a přívěsů k PS 12 a PS 8, opravili jsme osvětlení v hasičárně a vyzkoušeli jsme nově pořízenou techniku z dotací za zásach na povodních. Současně jsme uklidili dřevník a vytřídili jsme hliník shromážděný během podzimního sběru starého železa. Poté proběhla v zasedací místnosti členská schůze, na které jsme projednali aktuální záležitosti spolku a JPO a naplánovali jsme na pátek 3. 1. 2014 výroční valnou hromadu našeho sboru.
122 fotek, 31.12.2013, 145 zobrazení, přidat komentář
V úterý 31. 12. 2013 se v hasičské zbrojnici uskutečnil historicky první Silvestr. Na přání Kamily Bížové se oslava nesla v duchu osmdesátých let minulého století. Všichni hosté proto ve svých šatnících zapátrali po exkluzivních kouscích z let dávno minulých. Na oslavě se pak objevil metalistický somrák, vekslák, úlisný moderátor Ein Kessel Buntes, blondýna ve stylovém kožichu či soudružka s retro objemným účesem. Hostům nechyběli dobové rekvizity v podobě kapesních hřebenů, tuzexových bonů, céček, wolkmenů apod. V průběhu večera vyhlásil Michal Kučera několik soutěží ne nepodobných Videostopu, při kterých jsme se dobře bavili. O půlnoci jsme si připili k novému roku 2014. Oslava pak pokračovala do brzkých ranních hodin. Další info a foto z akce lze nalézt rovněž na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron