Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

V neděli 3. listopadu 2013 uskutečnili členové SDH Záboří nad Labem sběr starého železa v Záboří n. L. a v Habrkovicích. Po jeho ukončení proběhla v hasičské zbrojnici členská schůze s občerstvením, na které byly projednány aktuální záležitosti spolku včetně volby dvou nových členů výboru. Došlo i k předání hasičských vyznamenání dvěma členům sboru.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 30. listopadu 2013 jsme se vydali vlakem do Humpolce, kde jsme absolvovali prohlídku v rodinném pivovaru Bernard s ochutnávkou piva. Poté jsme se přemístili do malého recesistického muzea Hliníkárium, jehož expozice je věnována filmu Marečku, podejte mi pero. Následoval oběd v hotelu Kotyza na Horním náměstí. Po obědě jsme odcestovali vlakem zpět, přičemž v Kolíně jsme využili půlhodinovou pauzu na přestup k návštěvě nádražní restaurace. Akce se zúčastnilo celkem 20 osob.Na trati Havlíčkův Brod - Humpolec a zpět jsme se svezli moderní motorovou jednotkou Stadler.Další info a foto z akce jsou rovněž na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 7. 12. 2013 jsme se sešli v hasičské zbrojnici, kde jsme provedli pravidelnou údržbu a zazimování techniky (mj. vypuštění vody ze stříkaček PS 12, PS 8 a DS 16) a dohuštění kol u Pragy V3S, DS 16 a přívěsů k PS 12 a PS 8, opravili jsme osvětlení v hasičárně a vyzkoušeli jsme nově pořízenou techniku z dotací za zásach na povodních. Současně jsme uklidili dřevník a vytřídili jsme hliník shromážděný během podzimního sběru starého železa. Poté proběhla v zasedací místnosti členská schůze, na které jsme projednali aktuální záležitosti spolku a JPO a naplánovali jsme na pátek 3. 1. 2014 výroční valnou hromadu našeho sboru.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 31. 12. 2013 se v hasičské zbrojnici uskutečnil historicky první Silvestr. Na přání Kamily Bížové se oslava nesla v duchu osmdesátých let minulého století. Všichni hosté proto ve svých šatnících zapátrali po exkluzivních kouscích z let dávno minulých. Na oslavě se pak objevil metalistický somrák, vekslák, úlisný moderátor Ein Kessel Buntes, blondýna ve stylovém kožichu či soudružka s retro objemným účesem. Hostům nechyběli dobové rekvizity v podobě kapesních hřebenů, tuzexových bonů, céček, wolkmenů apod. V průběhu večera vyhlásil Michal Kučera několik soutěží ne nepodobných Videostopu, při kterých jsme se dobře bavili. O půlnoci jsme si připili k novému roku 2014. Oslava pak pokračovala do brzkých ranních hodin. Další info a foto z akce lze nalézt rovněž na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pátek 3. ledna 2014 od 18.00 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu Záboří nad Labem uskutečnila 126. výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem. Byly předneseny a odsouhlaseny zprávy o činnosti sboru a okrsku č. 1 v roce 2013, o hospodaření sboru v roce 2013 a o stavu techniky. Došlo i na odsouhlasení plánu činnosti sboru na rok 2014. V průběhu výroční valné hromady obdrželi někteří členové vyznamenání: velitel sboru Jan Brunclík Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za dlouholetou aktivní práci ve prospěch dobrovolného hasičstva, František Pospíšil Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje a Lucie Rosická čestné uznání SDH. Jako hosté se na výroční valné hromadě zůčastnili starota obce Záboří nad Labem Bohumil Kačerovský, starosta Okresního sdružení Hasičů Kutná Hora Jaroslav Dušek a dále zástupci SDH Rohozec, Bernardov, Svatý Mikuláš, Starý Kolín, Církvice a Kojice, kteří přednesli svá vystoupení. Po ukončení oficiální části programu schůze se podávala večeře a všichni zúčastnění přátelsky pohovořili nejen o hasičských záležitostech.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 1. února 2014 po půl šesté večer na základě výzvy operačního střediska HZS vyjela Jednotka SDH obce Záboří nad Labem k požáru v rodinném domě č.p. 9 v ulici Kateřinská v Záboří nad Labem, kde se vznítily saze v komíně. Požár se naštěstí podařilo uhasit včas, nedošlo k jeho rozšíření do interiéru domu. Hasiči ze Záboří nad Labem poskytli asistenci a pomoc zasahujím příslušníkům Hasičského záchranného sboru z Kutné Hory, kteří z komína odstranili žhavé dohořívající saze. Zhruba po hodině byl zásah ukončen odjezdem všech zúčastněných jednotek na základny.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pátek 7. února 2014 se v Žehušicích v Pizzerii Pod Kostelem uskutečnila výroční valná hromada kutnohorského okrsku č. 1. Kromě zástupců hasičských sborů z Bernardova, Rohozce, Sv. Mikuláše, Záboří n. L. a Žehušic, se jednání jako hosté zúčastnili starosta Okresního sdružení hasičů Kutná Hora, starosta SDH Chotusice a dále představitelé místních samospráv - starostka městsyse Žehušice, starostka obce Sv. Mikuláš, starostka obce Chotusice, starosta obce Rohozec a místostarosta obce Bernardov, celkem 28 osob. V průběhu schůze byly předneseny zprávy o činnosti okrsku a jednotlivých hasičských sborů v roce 2013, byla prodiskutována otázka spolupráce okrsku a jednotlivých sborů dobrovolných hasičů s obcemi a dále otázky soulevisející s uspořádáním okrskové soutěže a okrskového námětového cvičení v roce 2014. Došlo i na doplnění okrskového výboru o další tři členy z SDH Žehušice a z SDH Sv. Mikuláš, byl schválen plán činnosti okrsku v roce 2014. Celé jednání se neslo v přátelském duchu, účastníci ocenili i kvalitní zázemí a velmi dobré občerstvení, kter poskytl vstřícný personál Pizzerie Pod Kostelem.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V neděli 6. dubna 2014 jsme provedli sběr starého železa z Záboří nad Labem a v Habrkovicích, na který navázala údržba hasičské techniky včetně zavodnění stříkačky PS 12 u Doubravky. Následně proběhla členská schůze, na které byly předány členské průkazky dvěma novým členkám sboru a byly probrány aktuální záležitosti spolku (příprava pálení čarodějnic, exkurze na leteckou základnu v Chotusicích, termín okrskové soutěže, aj.). Poté následovalo posezení a občerstvení (ovar a černá zabíjačková polévka).
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 29. dubna 2014 se pod patronací Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem uskutečnila velice atraktivní a poučná půldenní exkurze na vojenské letecké základně v Chotusicích - letiště Čáslav, kde má základnu 211. taktická letka s nadzvukovými letouny JAS 36 - Gripen a 212. taktická letka s letouny L - 159 Alca. Účastníci si mohli prohlédnout oba typy letounů na zemi i ve vzduchu, zázemí základny, dravce plašící ptáky v prostoru letiště a hasičskou techniku dislokovanou na letišti. Exkurze se kromě členů SDH Záboří nad Labem zúčastnili i hasiči z SDH Církvice.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Ve středu 30. dubna 2014 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem u mostu přes Doubravku nedaleko ČOV tradiční pálení čarodějnic. Akce byla připravena zvláště pro děti, které za absolvování celkem pěti připravených soutěžních disciplín obdržely poukázku na špekáček a limonádu zdarma. Dolšo i na vyhodnocení nejlepších masek, donesených čarodějnic a nakreslených obrázků ze strany poroty tvořené nejvyššími funkcionáři sboru. Současně probíhalo malování obrázků na obličej. O půlnoci nechyběla ani již dlouhá léta zavedená koupel otužilců v řece. Pro dospělé bylo připraveno posezení ve vytápěném stanu s občerstvením a reprodukovanou hudbou. Následující den proběhl na místě pečlivý úklid.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 27. května 2014 jsme na fotbalovém hřišti Farák uspořádali první letošní trénink požárního útoku s nově zakoupenou kádí, a to v rámci přípravy na okrskovou soutěž a na okresní kolo v požárním sportu. Kromě mužského týmu zahájily poprvé v novodobé historii našeho sboru přípravu na soutěž v požárním útoku i ženy (členky sboru + sympatizantky) tak, aby se v červnu na okrskové soutěži mohlo představit i družstvo SDH Záboří n. L. - ženy.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 31. května 2014 v Krchlebech u Čáslavi se družstvo SDH Záboří n. L. mužů zúčastnilo Okresního kola v ožárním sportu. Soutěžili jsme ve štafetě 4 x 100 m překážek (domeček, bariéra, kladina, minimax) a v požárním útoku. Štafetu, kterou jinak neběháme ani netrénujeme, i oba pokusy v požárním útoku jsme platně absolvovali, byť s poněkud horšími časy, které stačily jen na 8. místo (ve štafetně byla největším oříškem bariéra, v útoku nás zlobilo sání - při obou pokusech jsme vodu nasáli až napodruhé, navíc jsme byli v nekompletní improvizované pouze šestičlenné sestavě - Michal Kučera - koš, Štěpán Brunclík - savice, Petr Vepřek - strojník, Tomáš Drahovzal - hadice B, Aleš Kučera - levý proud, Jan Manda - pravý proud- , se kterou nám zapůjčením jednoho svého člena vypomohli hasiči z Církvice). Byla to však cenná zkušenost, radost udělala i cena v podobě poukázky na nákup zboží v prodejně Požární bezpečnost.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Ve čtvrtek 5. června jsme se podruhé sešli na fotbalovém hřišti v Záboří nad Labem za účelem nácviku požárního útoku na okrskovou soutěž. Trénovalo jako družstvo mužů tak nově rodící se družstvo žen. Potěšitelné je, že jsme se sešli v hojném počtu, což umožnilo vyzkoušet různé varianty složení soutěžních družstev. Otestovali jsme i nově zakoupený odlehčený sací koš.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 10. června 2014 jsme v rámci přípravy jedné z disciplín nadcházející hasičské soutěže Okrsku č. 1 otestovali na Doubravce u fotbalového hřiště v Záboří nad Labem loď, na které se bude závodit. Zjistili jsme, že jde o vhodné plavidlo pro námi zamýšlený účel, které mohou bez problémů ovládat a uvádět do pohybu čtyři najednou pádlující osoby. V rámci zkoušky jsme se osvěžili koupelí v řece, poté na hřišti proběhla členská schůze našeho sboru.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 17. června 2014 se na fotbalovém hřišti Farák v rámci přípravy na sobotní okrskovou soutěž uskutečnil třetí nácvik požárního útoku, kterého se zúčastnilo družstvo mužů i žen. Současně byla rozdána nová trička se symboly našeho sboru, která jsme si vyzkoušeli a která zvláště našim členkám velice sluší.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
1 komentář
V sobotu 21. června 2014 se v Záboří nad Labem na fotbalovém hřišti uskutečnil dětský den a I. kolo hasičské soutěže Okrsku č. 1 s účastí 5 družstev mužů a 3 družstev žen. Ženy soutěžily v požárním útoku - 2 pokusy s pořadím 1. SDH Církvice, 2. SDH Malín a 3. SDH Záboří nad Labem. Pro domácí hasičky ze Záboří n. L. to byla premiréra na soutěži, do té doby se sešly jen na třech trénincích. Muži soutěžili ve dvou disciplínách, a to v požárním útoku (1 pokus) a v práci na vodě (lodí obeplout bójku a doplout pro sací koš a proudnici) s navazujícím požárním útokem na jednu hadici C. Pořadí v kategorii mužů bylo následující: 1. SDH Církvice, 2. SDH Záboří n. L., 3. SDH Svatý Mikuláš, 4. SDH Starý Kolín, 5. SDH Bernardov. K vidění byly i ukázky požárního útoku ze strany mladých hasičů z SDH Sv. Mikuláš (přípravka + mladší a starší žáci) a dále technika z HZS Kutná Hora (30 vysoký jeřáb s plošinou). Domácí zábořská družstva nastoupila v tomto složení: Ženy - 1) Lucie Rosická - koš, 2) Lucie Pacovská - savice, 3) Radka Spudilová - strojník, 4) Daniela Brunclíková - hadice B, 5) Kateřina Nečesaná - rozdělovač, 6) Kateřina Pospíšilová - levý proud, 7) Kamila Bížová - pravý proud; Muži - 1) Michal Kučera - koš, 2) Štěpán Brunclík - savice, 3) Pavel Spudil - strojník, 4) Michal Hájek - hadice B, 5) Zdeněk Rosický - rozdělovač, 6) Aleš Kučera - levý proud, 7) Jan Manda - pravý proud.

Děti čekalo v rámci paralelně probíhajícího dětského dne pohádkové putování, skákací hrad, jízda zručnosti, bazén s míčky, balónkový kouzelník, divadlo Paleček, střelba ze vzduchovky a možnost svézt se po Doubravce a Labi rychlou motorovou lodí Hasičů ze Starého Kolína, kteří při hasičské soutěži zajišťovali rovněž doplňování kádí vodou ze své cisternové automobilové stříkačky Tatra 815.

Celá akce byla zakončena večerní taneční zábavou na letním parketu s kapelami Mimosféry a Peklo.

Autoři fotografií a videí: Štěpán Brunclík, Miloš Brunclík, Daniela Brunclíková, Darina Šancová
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V neděli 29. 6. 2014 byla na základě dotace poskytnuté Středočeským krajem zahájena rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Záboří nad Labem. Oprava začala demontáží dosavadní na mnoha místech poškozené střešní krytiny a latí, kterou provedli formou brigády členové SDH Záboří nad Labem, a to včetně úklidu půdního prostoru. Rekonstrukcestřechy bude v následujících dnech pokračovat výměnou poškozených krokví a montáží nových latí, hydroizolační folie a nové krytiny.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Ve čtvrtek 21. srpna 2014 provedli zástupci našeho spolku se souhlasem vlastníka objektu prohlídku sálu v budově bývalé sokolovny u nádraží v Záboří n. L., a to za účelem posouzení, zda by bylo možné v sokolovně, poté co přestala sloužit jako truhlárna pily, opětovně pořádat kulturní akce. Prohlídkou jsme zjistili, že bez rozsáhlejší rekonstrukce sálu není tento záměr reálný. Večer téhož dne se pak uskutečnila členská schůze našeho spolku, kde jsme projednali nejbližší plánované akce (II. kolo okrskové soutěže ve Sv. Mikuláši 30.8.2014, Ahoj prázdniny II týž den, trénink požárního útoku, brigáda v sobotu 23.8. aj.). V sobotu 23. 8. 2014 jsme na žádost starosty obce zajistili odvoz starých plechů a dalších vyřazených klempířských komponentů od budovy mateřské školy a od hasičárny v Záboří n.L., které u obou budov zůstaly po rekonstrukci jejich střech.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 26. srpna 2014 navečer jsme na fotbalovém hřišti Farák v Záboří n. L. uskutečnili nácvik požárního útoku na II. kolo okrskové soutěže, které se bude konat v sobotu 30. 8. 2014 ve Sv. Mikuláši. Při této příležitosti jsme otestovali i nově pořízené sportovní přilby. I přesto, že se družsta nesešla kompletní a bylo nás málo, trénink se vydařil a vyzkoušeli jsme (v rámci smíšeného družstva mužů a žen) i jiná obsazení závodníků, kteří tak budou lepé připraveni na případnou alternaci v případě, že se tým nesejde v obyklé sestavě.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 30. srpna 2014 dopoledne se na fotbalovém hřišti u zámku Kačina ve Svatém Mikuláši uskutečnilo II. kolo okrskové hasičské soutěže v požárním útoku (PS 12 o výkonu 25 kW, 2 hadice B). Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů (Církvice - 1. místo - 23,17, Záboří n. L. - 2. místo - 27,78, Bernardov - 3. - 29,16, Sv. Mikuláš - 4. místo - 30,07, Rohozec - 5. místo - 45,41 ) a 3 družstva žen (Malín - 1. místo - 27,50, Církvice - 2. místo - 27,73 a Záboří n. L. - 3. místo - 32,14). Putovní pohár Kutnohorského okrsku č. 1 obhájilo družstvo SDH Záboří nad Labem, které dosáhlo z družstev okrsku č. 1 nejlepšího času v obou kolech okrskové soutěže (I. kolo se konalo 21. 6. 2014 v Záboří n. L.). V rámci soutěže byly k vidění i ukázky požárního útoku provedené družstvy mladých hasičů ze Sv. Mikuláše.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 30. srpna 2014 od 16.00 hodin uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem na obvyklém místě u řeky Doubravy nedaleko ČOV pro děti rozloučení s prázninami - II. ročník akce Ahoj prázdiny. Děti na místě po splnění pěti soutěžních úkolů (např. chůze na chůdách, stříkání z hasičské hadice) obdržely občerstvení zdarma, dále pro ně byly k dispozici nafukovací hrad a ceny za poznání známých filmových melodií přehrávaných pozpáku. Celý program, v rámci krerého proběhl i nábor dětí do nově zakládaného kolektivu mladých hasičů (hasičského kroužku), završila velice úspěšná show balónkového kouzelníka. Další z plánovaných atrakcí pro děti (lezecká stěna, projížďky v poníky taženém kočáře) jsme z důvodu dvě hodiny trvajícího intenzivního deště těsně před akcí museli z programu bohuže vyřadit s tím, že budou zabezpečeny na některé z dalších akcích pro děti. Po ukončení programu pro děti pokračovala akce posezením pro dospělé s občerstvením a reprodukovanou hudbou. Zlatým hřebem večera pak byla již tradiční koupel otužilců v Doubravě o půlnoci.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V úterý 30. září 2014 se na druhé schůzce v hasičské zbrojnici sešly děti z nově založeného kolektivu mladých hasičů (hasičského kroužku) při SDH Záboří nad Labem. Do kroužku, který byl založen v polovině září a vedou jej tři vedoucí a dva instruktoři - členové SDH Záboří nad Labem, je aktuálně přihlášeno 16 dětí ve věku 6 - 12 let a další o přihlášku požádaly. Děti dokončovaly létající draky, které začaly vyrábět již minulý týden, a vydaly se na sběr kaštanů na výrobu figurek a na zimní krmení lesní zvěře. V rámci předchozí schůzky proběhla i vycházka věnovaná poznávání a ochraně přírody, další setkání bude zaměřeno již na seznámení se a na jednoduchou práci s hasičskou technikou.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 11. října 2014 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Záboří nad Labem na louce u fotbalového hřiště pro děti i dospělé drakiádu. Na akci se sešlo několik desítek dětí s draky a doprovodem z řad dospělých. I přes špatné větrné podmínky (bylo téměř bezvětří) se podařilo několik draků dostat do vzduchu tak, že zůstali plachtit sami v povětří. Ostatním se muselo pomáhat vydatnými rozeběhy a dalším běháním. Pro děti byly dále připraveny drobnější soutěže a občerstvení zdarma. Na konci drakiády došlo k vyhlášení nejkrásnějších draků a nejlépe létajících draků.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V neděli 19. října 2014 od 14.00 do 16.00 hodin se v Záboří nad Labem v rámci odborné přípravy jednotek požární ochrany uskutečnilo námětové cvičení okrsku č. 1 zaměřené na nácvik dálkové dopravy vody a poskytování první pomoci. Cvičení se zúčastnilo celkem 68 dobrovolných hasičů z celkem devíti jednotek požární ochrany - Záboří nad Labem, Žehušice, Svatý Mikuláš, Bernardov, Rohozec, Kojice, Církvice (JPO V), Starý Kolín a Nové Dvory (JPO III). Na dálkovou dopravu vody bylo užito 7 stříkaček PS 12, které na vzdálenost 950 m (ulicemi Ke Hřišti, K Havaji, Školní a U Kostela) dopravily zastavěnou částí obce vodu od řeky Doubravy k místnímu kostelu, kde doplnily dvě cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815, jejichž osádky simulovaly stříkání vody na místě požářiště (poplach byl vyhlášen ve 14.00 hodin, jednotlivé JPO dorazily na místo v době od 14.07 do 14.20 hodin, již ve 14.35 hodin se podařilo vodu dopravit z místa vodního zdroje do určené lokality). Současně na třech stanovištích probíhal za vedení osob s odbornou způsobilostí nácvik poskytování první pomoci v situacích, se kterými se mohou dobrovolní hasiči nejspíše setkat. Cvičení bylo zakončeno nástupem a stručným vyhodnocením, poté v hostinci U Doležalů proběhla krátká okrsková porada.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis

Nebyla nalezena žádná alba.

Zde a na Facebooku - https://www.facebook.com/SDHZaborinl naleznete fotografie a informace týkající se činnosti Sboru dobrovolných hasičů Záboří nad Labem a jednotky požární ochrany této obce nacházející se na území okresu Kutná Hora.

Aktivní od

20. prosince 2010

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama